Programförslag tas emot!

Ulos-Ut-Out 2020 programmet bygger till stor del på förslag som samlats in från allmänheten.

Så här föreslår du ett program

 • Förslag 1: Ansök själv som programförverkligare -> Fyll blanketten här
 • Förslag 2: Föreslå ett program, som du skulle vilja delta i. Föreslå en bra föreläsare eller sakkunnig du skulle vilja lyssna på eller ett problem du skulle vilja få lösningen på. -> Fyll blanketten här

Vi söker efter förslag på programaktörer

 • Workshops ger praktiska verktyg för undervisning-, utbildning- och ungdomsarbete. De är funktionella och ordnas i huvudsak utomhus. Längden av verkstaden är antingen 1,5 timme (korta verkstäder) eller 3 timmar (långa verkstäder). I undantagsfall kan verkstaden också vara längre. Workshops ledaren bör vara beredd att hålla sin workshop 2 gånger under evenemanget. Långa workshops hålls bara en gång.
 • Föreläsare, korta föreläsningar på cirka 20 minuters information om egen forskning, metoder som utvecklats, lyckade experimentet, pågående projekt eller kommande kampanjer mm. Talturerna består av en serie av tre föreläsningar på 1,5 h teman, som möjliggör en dialog mellan föreläsarna kring samma tema. Föreläsarna skall vara förberedda att ta föreläsa 2 gånger under evenemanget. En sammanfattning av föreläsarna kommer att ges till evenemangs arrangörer hösten 2019.
 • Vid rundabordet söks gemensamma lösningar på önskade förändringar: Här identifieras olika hinder för förändring och på vilket sätt man övervinna dem. Varje rundabord har en arbetstid på ca 3 timmar under evenemanget (antingen i en eller två sektioner).
 • Du kan också föreslå andra program: huvudtalare, kvällsprogramnummer, utflykter, ytterligare program för familjer …

Tidtabell

 • Tips på programförslag tas emot från och med: 1.10.2018
 • Val av program görs: juni 2019
 • Programmet publiceras: hösten 2019

Ulos-Ut-Out 2020 erbjuder åt de som arrangerar program

 • Synlighet och publicitet för talare och workshopar före, under och efter evenemanget i den nationella marknadsföringen
 • Många nätverks- och samarbetsmöjligheter
 • 40% rabatt på den normala deltagaravgiften för evenemanget * (deltagandet för 1 person per verkstad / föreläsning / rundabord)