Vi ses I Nurmes 9.-11.6.2020

Ulos-Ut-Out 2020 – Kom med och förändra!

Ulos-Ut-Out 2020

  • Är en aktiv socialt där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning
  • Inspirera lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring
  • Uppmuntra olika sociala aktörer att utveckla utbildnings- och inlärningsmiljöer
  • Öka allmänhetens medvetenhet om utomhuspedagogikens betydelse och metoder för inlärning och hållbar utveckling

Så deltar du vid Ulos-Ut-Out 2020

  • Föreslå en föreläsning eller workshop: vi samlar in programförslag genom en allmän inbjudan våren 2019
  • Sprid informationen om evenemanget vidare, på din arbetsplats och i dina nätverk
  • Delta vid evenemanget! Anmälningen öppnar hösten 2019

Arrangörer

Huvudarrangörer för Ulos – Ut – Out! Evenemanget är Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto rySuomen nuorisokeskusyhdistys rySuomen Metsäyhdistys ryFinlands Svenska Idrott rfSuomen Ympäristöopisto SYKLIFEE Suomi ja WWF Suomi. Evenemanget förenar även fyra nationella evenemang (Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen och Kasvatus metsässä -foorumi) till en stor konferens. Det första Ulos – Ut – Out! evenemanget arrangerades sommaren 2017.

Nationella arrangörer för miljöpedagogik, äventyrspedagogik och inlärning utomhus är:

Miljöpedagogik

Miljöpedagogiken har en viktig betydelse inom småbarnspedagogiken och -läroplaner och är en nödvändighet för hållbar livsstil. Miljöpedagogik ökar naturförhållandet, styr en hållbar livsstil och ökar människors förmåga att agera för miljön. Läs mer (finsk text)

Äventyrspedagogik

Eventuella metoder inom äventyrspedagogik i skolorna gör det möjligt att ha en naturlig gruppaktivitet som stärker samarbetsförmågan. Äkta natur och läromiljöer ger spänning för att lära sig utomhus och öppnar nya perspektiv på olika roller och förverklingssätt. Läs mer (finsk text)

Inlärning utomhus

Skog är en utmärkt inlärningsmiljö. Det är viktigt att alla finländare känner till våra förnybara naturresurser väl. Skogsundervisning introducerar också intressanta skogsbruksjobb. Läs mer (finsk text)

Beställ Ulos- ut Out 2020 nyhetsbrev, så får du aktuell information!

Mera information:
www.ulos2020.fi
Facebook, Instagram och Twitter: @ulosutout

Maija Ihantola, evenemangskordinator
maija.ihantola@luontokoulut.fi

Du kan övernatta även i hängmatta eller tält