Puheenvuorot, työpajat, pyöreät pöydät & muuta ohjelmaa

Ohjelmaehdotukset kerättiin avoimessa ohjelmahaussa 2018-2019. Jos jätit ehdotuksen, etkä ole saanut sähköpostia, ota yhteyttä: info@ulos2020.fi

Ohjelmantekijä: Vahvista ohjelmasi tiedot ja jätä korjauspyyntösi mahdollisimman pian, ja viimeistään 12.9.2019 mennessä ensisijaisesti muutoslomakkeella (tai info@ulos2020.fi). Myös järjestäjät saattavat pyytää vielä täydennyksiä ja tarkennuksia joihinkin ohjelmiin. >Lisätietoja ohjelmantekijöille.

KOHDERYHMÄT
VK=varhaiskasvatus, EO=esi-ja alkuopettajat, LO=luokanopettajat, AO=aineenopettajat, AMO=ammatilliset opettajat, ST=sosiaali- ja terveysala, NT=nuorisotyö, AIK=aikuiskasvatus
TEEMAT
M=Luonnon monimuotoisuus
T= Luonnontuntemus
I=Ilmastonmuutos
K=Kestävä elämäntapa
V=Luonnonvarojen kestävä käyttö
H=Hyvinvointi
O=Osallisuus, vaikuttaminen, yhdessä tekeminen
P=Kulttuuriperintö ja historia
KIELET
FI=suomeksi
SV=ruotsiksi
EN=englanniksi
(kieli)=huomioidaan ko kieliset
kieli & kieli= useampi kieli käytössä samassa ohjelmassa

Viimeksi päivitetty: 5.7.2019

  1. puheenvuorot
  2. pyöreät pöydät
  3. työpajat
  4. muuta ohjelmaa

1. Puheenvuorot (n. 20 min)

Puheenvuoroista koostetaan teemoittain 1,5 h mittaisia kolmen esityksen sarjoja, joissa mahdollistetaan vuoropuhelu muutaman samaa teemaa käsittelevän puhujan sekä osallistujien välille. Puheenvuoroista jätetään tiivistelmä tapahtuman järjestäjille syksyllä 2019.

Niina Mykrä (Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Toiminnajohtaja, tohtoriopiskelija): Ekologisen kestävyyden sfääri koulussa
Erkka Laininen (OKKA-säätiö, suunnittelupäällikkö): Uudistava oppiminen – uudistava oppilaitos
Kaisa Halme (Suomen Kiertovoima ry KIVO, viestinnän asiantuntija): Lajittelutaitoja ja ympäristökasvatusta – yhdeltä luukulta
Anne Siltavirta (KOTOKERO, Yrittäjä, luontoneuvoja, sairaanhoitaja): Sukupolvet yhdistävä toiminta
Tero Lämsä (Humanistinen ammattikorkeakoulu, Lehtori, luokanopettaja): Yhteistyö, aidot oppimisympäristöt ja yhteisöllinen oppiminen hyvinvoinnin rakentajina
Jenni Piispanen (Luokanopettaja): Koira kaverina kasvatustyössä
Jenni Tuokko (Sateenkaari Koto ry, Ympäristösuunnittelija): Kiertotalous varhaiskasvatuksen opetuksessa
Annakaisa Partanen ( Luokanopettaja & aineenopettaja, ET): Yhteisöllinen kaupunkiviljelmä koko kaupunginosan oppimisympäristönä
Kati Komulainen (Salpausselkä Geopark, Projektipäällikkö): Salpausselkä Geopark ympäristökasvatusta kehittämässä
Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori): Kasvilajintunnistusta ja ulkona oppimista
Sanni Virtanen (Ruusuvuoren koulu, kuvataiteen lehtori, ympäristökasvattaja): Ulos maailmaan; oppilasaktivismi ilmastokasvatuksen menetellmänä ihan tavallisessa yläkoulussa
Niina Hakala (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Hankepäällikkö, Psykologi): Helmiä videolla – Kokemuksia Tyttö olet helmi! -toiminnasta
Paavo Heinonen (Suomen Urheiluopisto Vierumäki / LUODE-hanke): Osuuko seikkailukasvatus maaliin? Millainen on nuorten oma kokemus ja näkemys seikkailukasvatuksellisesta toiminnasta? Tule kuulemaan mitä toimintaan osallistuneilla nuorilla on sanottavana. Puheenvuoro pidetään yhteistyössä Outward Bound Finlandin Elina Elmeen kanssa.
Arto Tiihonen (Outward Bound Finland ry, Kokemusvalmentaja, FT, LitL): Miksi kokemukset ovat niin merkityksellisiä?
Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Dosentti, FT, tutkijatohtori):  Luontokosketuksen vaikutus lasten terveyteen ja hyvinvointiin
Miia Riihimäki (Outward Bound Finland, Toimintaterapeutti, Seikkailukasvattaja): Psykoterapia yhdessä seikkaillen
Heini Kaasalainen (Y-säätiö, Projektipäällikkö): Myötätuulta oman elämän muutokseen – case Meriheimo – nuorten oma väylä! -hanke
Gaye Amus (Learning In Nature Ltd, Ympäristökasvattaja): Children’s right to be outdoors- How Finland inspired Turkey
Anders Szczepanski (Spetsa Company at University Holding, Center for Outdoor Education, Ph. Lic, ass prof Outdoor Education at Linköping University): Go out teach and learn on scientific basis and proven experience
Ann-Catherine Henriksson (Åbo Akademi, KT): Omgivningslära utomhus- Hur tänker klasslärare?
Markus Melin (Luonnonvarakeskus, Tutkijatohtori): Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien terveyteen ja riistakantoihin – käytännön esimerkkejä ja tutkimusta
Piritta Marttila (Metsähallitus, oppimisinnoittaja): Ilmastoviisas metsätalous
Katja Lähtinen (Luonnonvarakeskus, Tutkimusprofessori, MMT, dos.): Nuorten metsäsuhde ja vastuullinen kuluttajuus sekä eri tahojen rooli näiden vahvistamisessa – Tuoreita tutkimustuloksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Freshabit LIFE IP -hanke: Mitä tapahtuu veden valtakunnassa?
Toni Beckman: Kyy ympäristökasvattajan näkökulmasta
Sanna Jahkola (Ulko-opet ry, Luokanopettaja ja ympäristökasvattaja): Ulko-opet ry. – Ulkona opettamisesta kiinnostuneiden tuki ja verkostoituminen
Joel Heino (Erikoissuunnittelija, Metsähallitus): Suomen luonnon päivä

2. Pyöreät pöydät (1,5 h)

Pyöreissä pöydissä etsitään yhteistyössä ratkaisuja toivottuihin muutoksiin: tunnistetaan muutoksen esteitä ja ylitetään niitä.

EVÄITÄ ILMASTOKASVATUKSEEN -IDEARIIHI

Millaista on vaikuttava ilmastokasvatus ja miten sitä kannattaisi toteuttaa koulussa tai päiväkodissa? Voiko ilmastokasvatusta toteuttaa ulko-opetuksena? Tule keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä!

Kenelle: Varhaiskasvattajat, peruskoulun ja lukion opettajat, aiheen tutkijat sekä muut ilmastokasvatuksesta kiinnostuneet.

Fasilitaattori: FEE-Suomi
KEKE-KASVATUKSEN ESTEET JA KÄYTÄNNÖN RATKAISUT KOULUISSA

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

Fasilitaattorit: Iitu Kiminki, Vihreä Lippu & Niina Mykrä, LYKE-verkosto
LUONTO JA TAIDE OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Kenelle: luokanopettajat, aineenopettajat, ammatilliset opettajat, nuoriso-, sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät ja opiskelevat.

Fasilitaattori: LUODE-hanke
MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNASSA

Miten koulu voi seurata vesistökunnostushanketta? Kansalaishavainnointi? Mitä minä voin tehdä vesien kunnostamiseksi? Hyvinvointia luonnonvesistä?

Kenelle: Sopii kaikille

Fasilitaattori: Freshabit LIFE IP -hanke
MUUTOKSEEN TARVITAAN JOHDON TUKI

Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

Fasilitaattori: Tanja Tuulinen
NUORISOTYÖTÄ KOULUUN: YHTEISÖLLISTÄ, ELÄMYKSELLISTÄ OPPIMISTA NUORISOALAN JA KOULUN YHTEISTYÖNÄ

Rohkaista kouluja tekemään yhteistyötä nuorisotyön sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, vahvistaa opettajien ja oppilaiden luontosuhdetta ja rohkaista autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen

Kenelle: Peruskoulun opettajat (ylä- ja alakoulu), nuorisotyöntekijät, opetustoimen ja nuorisoalan kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen edustajat, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu
OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEMAAN ULKONA OPPIMISTA

Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita? Mitä koulujen ja päiväkotien ulkopuolisia oppimisympäristöjä ulkona oppimsessa voidaan hyödyntää?

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.
REFLEKTOINTI- JA RYHMÄYTYSHARJOITTEIDEN IDEARIIHI

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

Fasilitaattori: Karoliina Valontaival
TUTKIJAT ULOS KAMMIOISTAAN!

Tutkimus on avain muutokseen – ja voima sen tekemiseen.

Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

Fasilitaattori: Maarit Marttila
TUTKIVA OPPIMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSESSA

Tahdomme ymmärtää tutkivan oppimisen mahdollisuuksia edistää kestävää liikkumista, ruokailua ja luonnossa olemista sekä löytää uusia ideoita, kuinka kehittää ja vahvistaa tutkimuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyötä (tutkiva oppiminen kansalaistieteen ytimessä). Pyöreässä pöydässä keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Haluamme pohtia, mitä tämä käytännössä tarkoittaa kouluissa ja nuorisojärjestöissä, miten tutkiva oppiminen ja tutkimusyhteistyö erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan nivoa sulavasti opetussuunnitelmiin, ja mitä tutkimusyhteistyö vaatii tutkijoilta, kasvattajilta, lapsilta ja nuorilta. Lisäksi pyöreässä pöydässä keskustellaan poluista ja malleista, joita tutkivan oppimisen ja tutkimusyhteistyön toteuttamiseen on jo kehitetty esimerkiksi SYKEn hankkeissa.

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

Fasilitaattori: Riikka Paloniemi, SYKE
VOIKO YKSI IHMINEN TEHDÄ SUURIA TEKOJA?

Miten voisimme elää niin, että hiilijalanjälkemme laskisi kaikilla elämisen ja olemisen osa-alueilla?

Kenelle: Sopii kaikille
MUUTOKSEN SUUNTAAMINEN TEHDÄÄN YHDESSÄ

Ongelma: Mitä kuuluu ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävään toimintaan?

Kenelle: Sopii kaikille

Fasilitaattori: Piritta Marttila / Tiedekeskus Pilke
OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEMAAN ULKONA OPPIMISTA

Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita? Mitä koulujen ja päiväkotien ulkopuolisia oppimisympäristöjä ulkona oppimisessa voidaan hyödyntää?

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.
ULOS LUOKASTA -IDEARIIHI / IDEAS FOR OUTDOOR EDUCATION

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Miten ulko-opetuksella voidaan tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta?

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin”. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

Fasilitaattorit: Virpi Jussila ja Gaye Amus

3. Työpajat (1,5h tai 3h)

Työpajat tarjoavat käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Ne ovat menetelmiltään toiminnallisia ja järjestetään pääsääntöisesti ulkona. Työpajan kesto on joko 1,5h tai 3h.

TARINOITA ILMASTOAHDISTUKSESTA, EPÄTOIVOSTA JA TOIVOSTA – TARINATEATTERI ILMASTOKASVATTAJAN TYÖKALUPAKISSA
Anna Lehtonen
tohtorikoulutettava, opettaja, draama- ja ilmastokasvattaja

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

FI(EN) * * Osallistujamäärä: 8-30 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille.
LEIRIKOULU SOSIAALISENA VAHVISTAJA JA YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAJANA
Sanna Järvensivu
Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto
seikkailu- ja ympäristökasvattaja

Leirikoulu on koulun ulkopuolista oppimista. Työpajassa kuvataan nuorisokeskuksessa toteutettavaa leirikoulua. Miten leirikoulu toimii lapsia ja nuoria vahvistavasti sekä parantaa ryhmähenkeä? Työpajassa perustellaan miksi leirikouluun pitäisi tulla haastavien ryhmien kanssa sekä pohditaan ja haastetaan yleisöä miettimään ratkaisuja, jotta haastavimmilta asuinalueilta voitaisiin tulla leirikouluun.

FI
* Osallistujamäärä: 8-40 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * AO * NT * Teema: * H * O *
APUVÄLINEET IHAN PIHALLA!
Päivi Hakkarainen
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry.
Toiminnanjohtaja

Mitä ovat oppimisen apuvälineet ja kuinka niitä käytetään.

FI (EN)
Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * teema: H
BIODIVERSITET I SKOGEN GENOM SPEL OCH NATURUNDERSÖKNINGAR
Emilia Nordling
Natur och Miljö
naturskollärare

Vi spelar, leker och forskar kring biodiversitet i skogen. Vi lär känna nya arter och deras livsmiljö samtidigt som vi lär oss hur vi själva kan påverka biodiversiteten i vår närskog. Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

SV (FI):  *  *
Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1½ timme * kohderyhmä: LO * Teema: M
CLIMATE AGREEMENT OF SCHOOLS 2019-2025
Melina Meriläinen
ENO Schoolnet ry
Tapahtumakoordinaattori

– Climate Agreement of Schools-hankkeen esittelyä
– Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta (hankkeen 1.vaiheen huipennus, 2. vaiheen käynnistys)
– Mitä hankkeelle kuuluu tällä hetkellä? Hankkeen toiminta havainnollistetaan toiminnallisesti esimerkiksi ratana, jossa työpajaan tuleva ottaa CAS-hankkeeseen ja ilmastokokoukseen osallistuvan oppilaan tai opettajan “roolin” ja etenee pisteeltä pisteelle, kuin olisi ollut mukana osallistumassa hankkeeseemme 2019 vuoden alusta.

FI (EN):  Osallistujamäärä: 8-24 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * * Sopii kaikille. * Teema: * I * V *
EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD ÄR DET?
Pia Bäckman
Naturskolan Uttern, Natur och Miljö
Naturskollärare

Vi lär oss om ekosystemtjänster så som fotosyntes, nedbrytning och vattenrening. De viktiga processerna i naturen blir konkreta genom praktiska övningar, spel och naturundersökningar. Vi lär oss om ekosystemtjänster så som fotosyntes, pollinering, nedbrytning och vattenrening. De viktiga processerna i naturen blir konkreta genom praktiska övningar, spel och naturundersökningar. Vi funderar även på hur vi människor är beroende av ekosystemtjänster i vår vardag och hittar kopplingar till de globala målen.

SV (FI):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1½ timme * kohderyhmä: LO
Teema: * T  materiaalimaksu: 5€
ELÄMYKSELLINEN MUSEOKIERROS IKOLAN MUSEOALUEELLA
Marjaana Antikainen
Ikolan museo

Elämyksellinen museokierros Ikolan museon alueella. Museon alueelle suunnitellaan ja tehdään juonellinen kierros. Ryhmä tekee “aikamatkan” 1930-luvun elämään. Ryhmän täytyy ratkaista ja tehdä erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmiä eri toimintapisteillä. Teemana voisi olla aarteen etsintä, jokin paikallinen aarre. Tehtävinä vanhan maatalon töitä; heinän seivästäminen seipäälle, veden kantaminen, vastan tekeminen, puitten kantaminen, vanhat painomitat, vanhojen tarvekalujen käyttötarkoitus yms. Ryhmän täytyy suorittaa tai selvittää tietty tehtävä ja saa tästä palkkioksi vaikkapa “vanhan” kolikon ja saa sitten siirtyä seuraavaan kohteeseen. Ruoka tai eväät teemaan sopien.

FI  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: sopii kaikille * teema: P * menetelmä:  * lisätiedot:  *
ELÄMÄÄ PINNALLA JA PINNAN ALLA
Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * M * T *
ENTÄS JOS? ELLER OM?
Charlotta Hagman
Ammattiopisto Livia
lehtori luonto- ja ympäristöala

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnonmonimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra/magneetti kiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.

FI&SV:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * AO * Sopii kaikille. * teema: * I * M *
ERÄKURSSI YLÄKOULUUN JA LUKIOON
Madeleine Nyman
Metsähallitus /eräpalvelut
Erikoissuunnittelija

Käydään läpi Eräkummien uusi yläkouluile ja lukiolle suunntatun eräkurssin sisältöä. Tutustutaan eräkasvatusmateriaalin avulla perinteisiin eränkäyntiharrastuksiin. Koska luonnossa liikkuminen ja eränkäynnin perinne ovat olleet olennainen osa suomalaista kulttuuria, niiden vaaliminen on tärkeää ja mielenkiintoista myös nykypäivänä. Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajintuntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan Eräkummitoimintaan. Pajassa järjestetään toimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja esitellään, miten eräkasvatusmateriaaleja voidaan hyödyntää uuden opetussuunnitelman mukaisesti osana oppiainerajat ylittävää opetusta. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * NT * teema: * T * R *
JÄÄKAUDEN JÄLJILLÄ
Lotta Palomäki
Lahden kaupunki
Ympäristökasvattaja

Työpajassa tutkitaan jääkauden jättämiä jälkiä ja niiden vaikutuksia nykypäivän yhteiskuntaan sekä tutustutaan toiminnallisesti leikkien pohjaveteen sekä suppien ja siirtolohkareiden syntyyn. Jääkauden jäljillä -työpajassa esitellään lyhyesti Salpausselkä Geopark sekä tehdään toiminnallisia tutkimuksia ja leikkejä, joiden avulla lapsille voi havainnollistaa jääkauden jälkiä sekä vaikutuksia nykypäivään.
Jääkausi jätti jälkeensä ainutlaatuisen ympäristön. Salpausselkien reunamuodostumat ovat Suomen tunnetuin ainutlaatuinen jääkauden muokkaama geologinen kokonaisuus. Näissä reunamuodostelmissa ja harjuissa sijaitsevat Suomessa tärkeimmät pohjaveden muodostuma-alueet. Jään vetäytyessä jälkeen jäi myös muun muassa syviä suppia sekä valtavia siirtolohkareita.
Työpajassa muun muassa rakennetaan suppa, ”taiotaan” siirtolohkareita sekä tutustutaan veden kiertokulkuun.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * teema: * T * P *
KANSALAISHAVAINNOINTI YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA
Malva Green
Luonto-Liitto ympäristökasvatuspäällikkö

Kansalaishavainnointi (Citizen science) on nouseva trendi Suomessa ja maailmalla. Tutkijat saavat kansalaishavainnoinnin kautta käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden.
Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta? Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympärisökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

FI:  *  * Osallistujamäärä: – * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * AO * AIK * teema: * I * T * menetelmä: * ympäristökasvatus * ilmiö- ja/tai tutkiva oppiminen * tiede- ja teknologiakasvatus * lisätiedot: mielellään työpajan alkuun dataprojektori ja tietokone *
KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN
Arja Kaasinen
Helsingin yliopisto
FT, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori

Kasvilajintunnistusta ja ulkona oppimista. Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

FI * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * M * T *
KAUPUNKIVILJELYÄ PÄIVÄKODISSA
Elena Lehtimäki
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Ympäristökasvattaja

Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa! Kaupunkiviljelyn avulla oppimisympäristö voidaan laajentaa helposti sisältä ulos päiväkodin pihalle. Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. TYöpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: VK * teema: * O * K *
KEHORUMMUTUS JA KANSANMUSIIKKIA
Anni Inkeri Korhonen
Majatalo Puukarin Pysäkki
yrittäjä, kantelisti, emäntä, chef

Luodaan oman kropan avulla musiikkia ja luodaan kalevalaisen laulun pohjalta tarina siihen hetkeen ja luontoon.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-16 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * LO * teema: * O * P *
KESTÄVYYSTIETEEN PROJEKTIKURSSI
Paula Ratava
Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston hanke
Suunnittelija

Kestävyystiedettä käytäntöön! Miten nuori saadaan kokemaan kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja Agenda2030-tavoitteet merkityksellisiksi omassa elämässään? Kuinka sekä opiskelija että opettaja voivat oppia osallistavalla ja vaikuttavalla tavalla sekä eri oppiaineita yhdistäen? Tule tutustumaan Oulun lukioissa pilotoituun Kestävyystieteen teemakurssiin. Toiminnallisessa työpajassa kokeillaan kurssin alkutapaamisten aivoriihiharjoituksia sekä käydään läpi kurssin aloittamisen vaihtoehtoja omalla koulullasi. Saat mukaasi linkit materiaalipankkiin. Kurssia voi soveltaa eri-ikäisille.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * NT * teema: * O * K *
KESTÄVÄLLÄ AJATTELUTAVALLA MUUTOSTA
Stella Aaltonen
NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja, hankepäällikkö

Kestävällä ajattelutavalla muutosta

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

“Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin
ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.”

FI/EN:  *  * Osallistujamäärä: 10-40 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * A * O *
KIELISEIKKAILU – UTEFINSKA FÖR SVENSKSPRÅKIGA ELEVER
Markku Hukari
Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola
Miljö- och upplevelsepedagog

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket och upplever finska som ett mycket svårt språk. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet “Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister i Pedersöre kommun. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar. Metoder och material går att anpassa till nybörjarundervisning i finska.

SV (FI) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1½ timme * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * H * O 
KIERTOTALOTTA KOULUN PIHALLA
Päivi Vaisto
HSY
ympäristöasiantuntija

Kierrätysta, lajittelua ja kestävää kuluttamista ulkoleikeissä. Tarkentuu myöhemmin. Tarkentuu myöhemmin

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: LO * teema: * V * K *
KOSTEIKOT TUTUKSI
Heli Suurkuukka
Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus
asiakasneuvoja/hydrobiologi

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tarjoamaan vinkkejä tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa kokeillaan käytännön tutkimusmenetelmiä ja kosteikkoihin liittyviä opetusmateriaaleja ja -sovelluksia sekä keskustellaan kosteikkojen merkityksestä ja uhkista. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

biologia, maantieto (kemia, fysiikka, yhteiskuntaoppi)
FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: AO
biologia, maantieto (kemia, fysiikka, yhteiskuntaoppi) * teema: * T * V *
LUONNONKOSMETIIKKA-TYÖPAJA
Johanna Ahtinen
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö,
Helsingin kaupunki nuoriso-ohjaaja

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä. Saatetaan tehdä myös muita kosmetiikkatuotteita kuten kasvonaamioita, kylpysuolaa yms.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 5-15 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK * teema: * H * K *
LUONNONTUOTTEITA PÖYTÄÄN JA BISNEKSEEN
Jaakko Nippala
Suomen 4H-liitto Aluejohtaja, metsänhoitaja

Luonnontuotteet! Mitä luonnosta löytyy? Miten luonnontuotteita voi hyödyntää? Miten luonnontuoteala työllistää? Työpajassa tutustutaan luonnontuotteisiin ja kehitetään niistä bisnesideoita! Työpajassa tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan (tämän vaiheen voi toteuttaa myös kuvasuunnistuksen muodossa).
Mitä löytyi, miten niitä hyödynnetään? Mikä sopii salattiin, mikä mausteeksi ruokiin. Mistä tehdään saippuaa ja mikä sopii kosmetiikkaan? Tutustutaan esimerkkeihin luonnontuotteista.
Luonnossa on paljon hyödynnettävää ja lukematon määrä mahdollisuuksia. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Työpajassa nautitaan luonnontuote smoothieita ja kehitetään uusia liiketoimintaideoita luonnontuotealan ympärille.
Tässä pajassa yhdistyy niin luonnontuoteala kuin yrittäjyyskasvatus. Pajasta saa ideoita molempiin!

FI:  *  * Osallistujamäärä: 6-30 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * NT * teema: * T * H *
LUONTOPERUSTAISISTA MENETELMISTÄ TUKEA OPPIMISEEN JA JAKSAMISEEN
Mervi Angeria
Lapin AMK
Lehtori / YTM, Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (ympäristökasvattajana toimiminen), Green Care koulutus

Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen Työpajassa tutustutaan luontoperustaisiin menetelmiin ja luonnon elvyttävyyden tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen toiminnan ja yhteisön avulla. Työpaja tarjoaa käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön, joissa on tarpeen tukea esimerkiksi ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja osallisuutta, selkiyttää tavoitteita sekä virkistää ja rauhoittaa.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * NT * AIK * teema: H
ME OLLAAN TULEVAISUUS – TULEVAISUUSKASVATUKSEN MENETELMIÄ
Elina Pilke
Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia
luontokasvatuspäällikkö

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi. Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Työpajassa kokeillaan tulevaisuuskasvatuksen erilaisia menetelmiä, keskustellaan ja tulevaisuusajatellaan.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: O * menetelmä: * ympäristökasvatus * kestävän elämäntavan kasvatus * lisätiedot:  * 
MEHILÄISHOITO JA PÖLYTTÄJÄT PUUTARHASSA
Eeva-Liisa Korpela
Suomen Mehiläishoitajain Liitto
Tutkimuskoordinaattori, tiedottaja / Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, MMT

Mehiläishoitoon ja pölyttäjiin liittyvä työpaja, erityisesti kotipuutarha-teemalla. Esim. hyönteishotellit, kukkakasvien siemenet, mehiläispesän elämä jne.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * AO * teema: * M * K *
METSIEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ PELASTAA MAAILMAN
Piritta Marttila
Metsähallitus, oppimisinnoittaja

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Sisältö tarkentuu myöhemmin.

Työpajassa kokeillaan erilaisia tehtäviä ja menetelmiä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Esimerkiksi innovaatiopeli Makanatsu, kestävän kehityksen mukaiset biotalouden Hottikset -tehtävä ja muut osallistavat tehtävät ovat osallistujien käytettävissä myös työpajan jälkeen ja soveltuvat keikenikäisille oppijoille. Mukaan saa kassillisen omaa opetus-/kasvatustyötä tukevaa materiaalia!

FI / EN / FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * NT * AIK * teema: * V * K * menetelmä: * metsäopetus * kestävän elämäntavan kasvatus * tiede- ja teknologiakasvatus * lisätiedot: jonkun verran tasaista alustaa *
METSÄMATEMATIIKKAA VARGA-NEMÉNYI-MENETELMÄLLÄ ALAKOULUSSA
Anniina Hakkarainen
Varga-Neményi ry
KM luokanopettaja, Varga-Neményi kouluttaja, Espoon Matikkamaan kehittäjäopettaja, ympäristökasvattaja

Matematiikan kokemuksellinen opettaminen ulkona pelien ja leikkien avulla. Varga-Neményi-menetelmä on unkarilainen kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka on suomalaistettu Suomen opetussuunnitelmaa vastaavaksi. Menetelmässä keskeistä ovat välittömät kokemukset ja eteneminen konkretiasta kohti abstraktiota. Varga-Neményi-menetelmä sopii hyvin toteutettavaksi myös ulkona. Työpajassa tutustutaan menetelmään liittyviin peleihin, leikkeihin ja harjoitteisiin itse tehden ja kokeillen. Tuliaisina työpajasta saat monipuolisia ideoita matematiikan opettamiseen ulkona.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * teema: * O 
METSÄMÖRRI ESIOPETUKSESSA -TYÖPAJA
Reija Koivu
Suomen Latu Ry
lastentoiminnan suunnittelija

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan erityisesti esiopetuksen näkökulmasta. Itse kokien ja tehden saat Metsämörrin ideoita esiopetukseen luonnossa. Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörrinohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa. Yhtenä metsämörriohjaajan täydennyskoulutuksena on Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi, josta työpajassa on poimittu sisältöjä. Sen materiaali on täysin uudistunut ja se julkaistiin vuonna 2019. Tule kokemaan, oppimaan ja aistimaan uutta!

L
EO *
FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-40 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: EO * teema: * M * T *
METSÄSUHTEEN VAHVISTAMINEN JA NUORTEN YHTEISKUNNALLISEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN
Katja Lähtinen
Luonnonvarakeskus
Tutkimusprofessori (MMT, dos.)

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea? Millaiset arvot ohjaavat toimintaa? Kuinka työtäsi ympäristökasvattajana voitaisiin parhaiten tukea?

Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa. Tutkimushankkeen fokusryhmäkeskustelut toteutetaan eri kohderyhmille (esim. aikuiset, joilla on sidos metsäympäristöihin ja aikuiset, joilla ei ole sidosta). Kaikkea tutkimushankkeessa kerättävää tietoa käytetään mm. metsäsuhdebarometrin laadinnassa, minkä avulla esim. luontokasvatusjärjestöt voisivat tulevaisuudessa seurata käytänteidensä vaikuttavuutta nuorten luontosuhteen vahvistamisessa.

H
* AO * AMO * Aineenopettajat: biologian ja maantiedon, terveystiedon sekä mahd. muiden luonnonvara-alaan liittyvien aineiden opettajat. Ammatilliset opettajat: luonnonvara-alan opettajat.
FI:  *  * Osallistujamäärä: 12-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * biologian ja maantiedon, terveystiedon,. luonnonvara-alan opettajat * teema: * A * O *
MINDFUL OR MIND FULL? NÄRVAROTRÄNING MED NATUREN TILL HJÄLP.
Ulrika Fellman
Villa Elba
Psykologisk coach och vildmarksguide

Mindful or mind full? Närvaroträning med naturen till hjälp.
Introduktion till mindfulness samt miljöpsykologi. Därefter ett träningspass som stärker våra sinnen och ökar närvaron. Avslutningsvis en hängmatteretreat där vi njuter av den befriande (men utmanande) känslan av att “bara” vara.

Deltagarna lyssnar till och diskuterar först den teoretiska introduktionen, ca 15 min. sittandes på liggunderlag i skogen. Därefter guidas deltagarna muntligt genom en sinnesövning där de genom att fokusera på ett sinne i taget upptäcker förnimmelser i utemiljön. Under detta pass kan man stå, sitta eller ligga ner beroende på vad som känns bäst. Träningspasset räcker ca 30 min. och avslutas med en kort reflektion kring upplevelsen. Till sist intar vi hängmattorna som är riggade i skogen, för en tyst retreat under trädkronorna. Nu är det dags att sätta allt fokus och all prestation åt sidan för att “bara” vara – något som kan vara utmanande för en del, och underbart skönt för andra. Här finns utrymme att reflektera över: var är jag i tanken till vardags; är jag närvarande eller någon annanstans? Vem är jag när jag överpresterar? Vem skulle jag vara om jag tillät mig själv att “bara” vara ibland?

SV (FI) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-15 * kesto: 1½ timme * kohderyhmä: Programmet har ingen speciell målgrupp * teema: * H * K *
MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE
Anders Szcepanski
Spetsa Company at University Holding, Center for Outdoor Education
principal
Spetsa Company at University Holding, Center for Outdoor Education

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning. Authentic learning in the context of Green landscape – Literary education and sensory experience. Perspective of where (the place), what (subject content), when (the time) and why (evidence based).

Outdoor Education – Authentic learning in the context of Green landscape – Literary education and sensory experience. Perspective of where (the place), what (subject content), when (the time) and why (evidence based).
– Exampels in practice how to integrate: learning, personal- and social development, learning environment, personal health and environmental health in children and youth education.”

SV (EN):  *  * Osallistujamäärä: 15-25 * kesto: * 1½ timme * 3 timmar * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * teema: * T * O *
MY2050 – ELÄMYSPELI ILMASTONMUUTOKSESTA
Elina Harju
Osuuskunta Visia (Visia GameFactory)
FM, ympäristötieteet

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. My2050-pelissä yhdistyy monta mielenkiintoista kasvatuksellista teemaa: pelillistäminen, digitalisaatio, ilmiöoppiminen, ulkona oppiminen, seikkailukasvatus, innostava ja osallistava ilmastokasvatus. Työpajassa osallistujat pääsevät testaamaan pelin ominaisuuksia ja tutustumaan materiaaleihin pelin miniversion avulla. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

FI / (mahdollisesti myös EN)  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * AMO * NT * AIK * teema: * I * K *
NÄIN METSÄJOOGA PARANTAA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA
Hanna Laukkanen
Jooganohjaaja/ Yhteiskuntatieteiden maisteri

Opettelemme metsäjoogan perusteet, jotta lajia on helppo ohjata lapsille ja nuorille lähipuistossa tai -metsässä. Perehdymme hathajoogan perusasanoihin, hengityksen seurantaan ja metsässä rauhoittumiseen. Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä jooganmuoto, jota kaikki voivat harrastaa. Metsän on tutkimuksissa todettu parantavan ihmisen henkistä ja fyysistä terveyttä. Myös joogalla on samoja ominaisuuksia, joten metsän ja joogan yhdistäminen ja kaksi kertaa parempia asia.
Työpajassa tutustumme aluksi hathajoogan perusteisiin. Sen jälkeen lähdemme tietoisesti havainnoimaan kehoamme ja hengitystämme. Metsässä kierrämme reitin, jonka varrella teemme hengitys- ja asanaharjoituksia.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * AO * NT * ST * Liikunnanopettajat, erityisopettajat, jotka työskentelevät oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kanssa, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevät ohjaajat. teema: * A * H *
OHJAAJUUS SEIKKAILUTOIMINNASSA PERHETYÖN NÄKÖKULMASTA
Pekka Lyytinen
Psykologi, perheterapeutti

Ohjaajuus perhekeskeisessä toiminnassa

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja poikkeaa muusta toiminnan ohjauksesta jossa tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: -20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * NT * ST * Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset * teema: * H * O * menetelmä: * seikkailukasvatus * luontokasvatus * lisätiedot:  *
OPPIMISEN POLKU ULKOLUOKASSA
Mari Parikka-Nihti
Kelo-concept tmi
ympäristökasvattaja / VO

Työpajassa tuodaan esille, miten ulkona toteutuu kasvatuksen ja opetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen eri oppiaineissa ja oppimisen alueilla. Työpajassa osallistujien on mahdollista kokeilla omatoimisesti eri oppimisen osa-alueiden ja oppiaineiden toiminnallisia tehtäviä. Opetusmateriaalina toimivat luonnonmateriaalit ja ne sopivat 3 vuotiaista 13 vuotiaisiin. Havaitaan jatkumo esim. matemaattisen ajattelun kehittymisessä.
Työpajassa on myös QR-koodirata ja ohje kynäkamerapedagogiikkaan, jossa toiminnalliseen ulkona tapahtuvaan opetukseen yhdistyy opetussuunnitelmien digitaalisuuden tavoite.
Lisäksi työpajassa ohjataan toiminnallista ja ilmiöpohjaista oppimista.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * teema: * O 
OPPITUNTI METSÄSSÄ: BETULASTA PINUKSEEN – PUUT JA PUIDEN KASVU
Suvi Pessala
Suomen Metsäyhdistys
asiantuntija, nuorisoviestintä

Opitaan tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään teemoista puulajitietous, kansanperinne, puiden kasvu ja iän arviointi, puun rakenne leikin kautta sekä kasvilajituntemus. Pohditaan myös metsien kehitystä ja miksi puita kaadetaan. Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden kasvu ja iän arviointi, puun rakenne leikin kautta sekä kasvilajituntemus. Pohditaan myös metsien kehitystä ja miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * teema: * T * V *
PALLOÄSSÄT – PÄIVÄKOTIEN SANKARIT
Leena Nukari
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Ympäristöasiantuntija

Varhaiskasvatusikäisille suunnattu materiaali Agenda 2030 tavoitteisiin liittyen. Palloässät-materiaali sisältää kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevän, varhaiskasvatusikäisille suunnatun peliportaalin ja sen käyttöä tukevan sivuston kasvattajille. Työpajassa tutustutaan Palloässät materiaaliin. Maksuton materiaali käsittelee Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita lapsen tasolla. Materiaali sisältää varhaiskasvatusikäisille suunnatun peliportaalin ja sen käyttöä tukevan sivuston kasvattajille. Työpajassa pääset kokeilemaan materiaalia ja sen tehtäviä ja kuulet vinkkejä siihen kuinka materiaalia voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: VK * teema: * O * K *
PEDAGOGISET PIHAPELIT ULKO-OPETUKSESSA
Ulla Myllyniemi
Ulko-opet ry
luokanopettaja, ympäristökasvattaja

Käymme läpi Suomen Ladun perheliikunnan hankkeen pihapeleistä muokattuja pedagogisia versioita, sekä muita pedagogisia pelejä ja toimintamalleja ulko-opetukseen. Katso yllä.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * AO * teema: * H * K
PUUTARHAKASVATUSKLINIKKA
Pinja Sipari
freelancer
Puutarhakasvattaja, FM

Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen ja aloittamaan oman toiminnan suunnittelu ammattilaisen ohjauksessa! Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen! Työpajassa teet ammattilaisen ohjauksessa alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä ja saat vastaukset kimurantteihinkin aiheeseen liittyviin kysymyksiisi! Taustamateriaalina työpajassa käytetään puutarhakasvatus.fi-sivustoa.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 10-30 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * Sopii myös muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville * teema: * O * K *
RANTARETKI
Eeva Puustjärvi
SATAKOLKYT-hanke
hankekoordinaattori

Retkellä siivotaan ranta roskista ja tehdään löytyneistä roskista pieni tutkimus. Samalla opitaan, miksi roskia ei saa päästää vesistöihin. Lopuksi rentoudutaan ja nautitaan puhtaasta rantamaisemasta. Rannat ovat ihmisille hyvinvointia lisääviä paikkoja, joissa mieli lepää ja keho virkistyy. Toisaalta rantojen ja vesistöjen roskaantuminen on yhä suurempi ongelma. Retki, jolla liikutaan rannalla ja siivotaan samalla ranta roskista, saa aikaan vähintään pienen muutoksen sekä omassa että luonnon hyvinvoinnissa. Löydetyistä roskista tehdään pieni tutkimus, jonka kautta mietitään, mistä ja miten roskat ovat rannalle tulleet ja mihin niiden olisi oikeisti pitänyt mennä. Tukimuksen tuloksia hyödynnetään valtakunnallisessa rantaroskaseurannassa. Lopuksi otetaan kantaa rantojen roskaantumiseen ja rauhoitutaan aistimaan puhtaan luonnon kauneutta.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO (Biologian aineenopettajat) * teema: * H * O
RUOKA & BIODIVERSITEETTI (TYÖNIMI)
Sanna Koskinen
WWF
Finland Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

Työpajassa tutustutaan toiminnallisin menetelmin lautasellamme olevan ruuan vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen niin Suomessa kuin globaalisti. Työpaja perustuu WWF:n syksyllä 2019 alkavan ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 12-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * teema: * M * K *
SEIKKAILUKASVATUKSEN PERUSTEET
Kai Lehtonen
Humak
Seikkailukasvatuksen lehtori

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8- * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK *
TANSSI LUONTOSI
Karoliina Valontaival
Dancing From Within 5Rytmiä -luovan tanssin ohjaaja, yrittäjä, ympäristökasvattaja

Tanssi ja luova liike tuovat kosketuksiin oman kehon, aistien ja hengityksen kanssa. Nämä ovat portteja läsnäoloon. Kun liike tehdään ulkona metsässä, saamme kokea lisäksi myös luonnon hyvinvointivaikutukset. Tanssi ja luova liike tuovat kosketuksiin oman kehon, aistien, fyysisten tuntemusten ja hengityksen kanssa. Nämä ovat portteja läsnäoloon ja laskeutumiseen rentoon olotilaan. Kun liike tehdään ulkona metsässä, saamme kokea lisäksi myös luonnon hyvinvointivaikutukset. Tanssi on uudenlainen tapa liikkua luonnossa, tutkia kaikin aistein ja koko keholla. Liikkuessa voimme liikuttua luonnosta ympärillämme. Syventynyt luontosuhde on pohja sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille että kestävälle elämäntavalle. Luova liike on meditatiivista luonteeltaan ja rakentaa myös positiivista minäkuvaa ja suhdetta omaan kehoon. Aiempaa kokemusta, tanssitaustaa tai liikunnallisuutta ei tarvita.

5Rytmiä on kokonaisvaltainen, yhteisöllinen, eheyttävä ja energisoiva luovan liikkeen menetelmä. Koreografiaa ei ole, vaan liike kumpuaa jokaisen omasta ainutlaatuisesta ilmaisusta. Tätä ilmaisua tukee tietty rakenne: tutkimme liikkeen vapautta tiettyjen liikelaatujen eli “rytmien” kautta. Strukturoitu vapaus mahdollistaa uudenlaiset liikkeet, uudet ulottuvuudet ja antaa suuntaa keholliselle mielikuvitukselle.

Ks. myös nettisivuni: https://www.valontaival.com

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 6-15 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * A * H *
TUNTEET HUKASSA- METSÄSEIKKAILUN TYÖPAJA
Reija Koivu
Suomen Latu Ry
lastentoiminnan suunnittelija

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Luonto on muuttuva elementti ja Tunteet Hukassa- metsäseikkailumme työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja pohjautuu Suomen Ladun täysin uuteen samannimiseen kokonaisuuteen. Metsäseikkailussa “Hukkavanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnesymbolit, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet ja tasapaino voi palata.” Näin alkaa Tunteet Hukassa- metsäseikkailun tarina, työpajassa on poimintoja metsäseikkailun leikeistä ja harjoituksista ja saat ne konkreettisesti itsellesi käyttöön työpajan jälkeen. Suomen Latu järjestää aiheesta myös laajempia koulutuskokonaisuuksia.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * ST * teema: * A * H * menetelmä: * seikkailukasvatus * ympäristökasvatus * draamakasvatus * luontokasvatus * ilmiö- ja/tai tutkiva oppiminen * lisätiedot:  * 
TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TARKISTUSLISTAN AVULLA RETKEILYSSÄ
Jussi Muittari
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Seikkailukasvatuksen lehtori / LitM

Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa.

“Miksi läheltä piti tilanteita / onnettomuuksia tapahtuu myös kokeneille luonnossa liikkujille? Luonnossa liikkumiseen liittyy paljon erilaisia vaaroja. Tarkistuslistat ovat käytössä kaikessa ammattimaisessa toiminnassa missä riskit ovat suuria. Riskit voivat olla joko aineellisia tai ihmiseen kohdistuvia. Kaupallisessa tai ohjatussa toiminnassa riskit tulee minimoida Tarkistuslistojen avulla ihminen pystyy vähentämään riskejä systemaattisen toiminnan kautta. Ihmisen päätöksentekoa häiritsee moni asia luonnossa liikuttaessa: kylmä, kuuma, nälkä, väsyminen, ryhmän dynamiikka, odotukset jne. Tarkistuslistojen avulla inhimillisen tekijän vaikutuksia päätöksenteossa voidaan vähentää, sillä lista pakottaa ihmisen ajattelemaan päätöstään eri näkökulmista. Päätöksenteon pohjalla on aina sama kolmio – maasto, olosuhteet ja ihminen. Näitä kolmea muuttujaa käsitellään kolmessa eri vaiheessa – ennen retkeä, retken aikana ja yksittäisen päätöstä vaativan tilanteen aikana.
Työpajassa opitaan käyttämään Retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikan ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.”

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: 
* Ohjaustyötä tekevät henkilöt, jotka käyttävät luontoa apuna työssään ryhmien kanssa * teema: H * R
TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA RISKIANALYYSI OHJAAJAN TOIMINNAN TUKENA
Kai Lehtonen
Humak
Seikkailukasvatuksen lehtori

Työpajan aikana konkreettisen toiminna kautta osallistujat oppivat ymmärtämään, kuinka turvallisuusuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla. Turvallisuussuunntielmaa ja riskianalyysiaä ei täytetä vain siksi, että laki ja asetus niin määrää vaan se on merkittävä työkalu turvallisen oppimisympäristön luomisessa

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-18 * kesto: 1,5h * kohderyhmä:
Soveltuu kaikille turvallisia ja toiminnallisia ohjausmenetelmiä käyttäville. * teema:  H * R
TUTKIVA OPPIMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSESSA
Riikka Paloniemi
Suomen ympäristökeskus
Ryhmäpäällikkö / FT. dos

Vedenpitävää tutkimusta vai ihan pihalla? – Oppilaat luonnonilmiöiden tutkijoina, Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Vinkit auttavat oppilaita perehtymään kiertotalouteen, energiaan ja lähivesiin.

Työpajassa tutustutaan SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voidaan hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin. Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolku on peruskoulusta lukioon ulottuva malli lähivesien tutkimukseen. Se luo lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa ympäristötietoisiksi ja -vastuullisiksi kansalaisiksi. Vesireppu ja Ihan pihalla –hankkeessa kehitetyt oppimisaktiviteetit inspiroivat tutkimaan lähiympäristöä ja järjestämään ilmiöpohjaisia tutkimustyöpajoja. Repun laitteilla voidaan arvioida esimerkiksi vesien sameutta, happipitoisuutta ja sinilevätilannetta. Energialaukun mittareilla oppilaista tulee energia-agentteja, jotka etsivät esimerkiksi agenttimaisella lämpömittarilla lämpövuotokohteita kiinteistöistä, selvittävät vesihanojen sopivat virtaamat. Peruslaukun ulkopuolisilla digimittareilla etsitään lämpökameralla vaikkapa koulurakennuksien lämpövuotokohteita. Lisäksi työpajassa tutustutaan kiertotalouden toiminnalliseen käsittelyyn ja saadaan vinkkejä esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettujen komposiittituotteiden tekoon.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * AMO * NT * ST * teema: * I * O *
ULKOLUOKKA INNOSTAA OPPIMAAN
Virpi Jussila
Suomen ympäristöopisto SYKLI
projektipäällikkö

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. http://ulkoluokka.fi/materiaalit/ Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.
Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä. Ulkoluokka-työpajassa opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-30 * kesto: * 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * teema: T *
ULKONA OPPIMINEN TAIDEKASVATUKSEN KEINOIN
Jenni Perttu
Luontopainotteinen taidekasvattaja

Ulko-opetukseen näkökulmia case-esimerkein, joihin sisältyy luovaa ajattelua sekä taidemenetelmien hyödyntämistä omassa lähiympäristössä. Esimerkit ovat pääasiassa työpajoista, joita on toteutettu Hämeenlinnan kakkosluokissa ja varhaiskasvatuksessa. Taide- ja ympäristökasvatuksen menetelmät yhdistämällä saadaan aikaan tehokas menetelmä, joka jättää pitkäaikaisia muistijälkiä ja vahvistaa suhdetta omaan lähiympäristöön. Työpaja tarjoaa taidekasvatuksellisen menetelmän, jonka voi ottaa osaksi omaa opetusta kokonaisuudessaan tai poimia sieltä osioita, joita voi soveltaa omassa työssään.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-15 * kesto: 1,5h  * kohderyhmä: * VK * EO * LO * teema: * H * O *
ULKO-OPETUSTA VUOSILUOKILLE 1.-4.
Ulla Myllyniemi
SYKLI
luokanopettaja/ympäristökasvattaja

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eri tasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eri tasoisille oppilaille. Esillä olevat menetelmät ovat kaikki sovellettavissa eri tasoisille oppilaille ja eri oppiaineisiin. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Teemme tästä aiheesta metsätuntisuunnitelman työpajan aikana. Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-16 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * teema: * H  *
ULKO-OPETUSVINKKEJÄ 5-6-LUOKILLE
Laura Palander
Sykli
Ympäristökasvattaja, luokanopettaja

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi. Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: LO * teema: * T * O *
ULKOTIEDE PAJA PILKE PÖLLÖN PIENI PYÖRREMYRSKY PAJA ELI PPPPP
Hannu Helander
Pilke Päiväkodit Tiedepäiväkoti Loiste
päiväkodinjohtaja

Työpajassa havainnollistetaan ilmastonmuutosta tiedekokein. Tutkimme yhdessä ilman, tuulen tai myrskyn syy seuraus- suhteita ja pohdimme eri aineiden reaktiointia toisiinsa.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * teema: * I * O *
YHDESSÄ KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA – TEE SITOUMUS2050
Riitta Pulkkinen
Espoon kaupunki/Ympäristökeskus/Villa Elfvikin luontotalo
Luontotalon johtaja

Työpajassa tutustutaan Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja käydään läpi, miten sitoumus tehdään. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Työpajassa käydään läpi, miksi sitoumuksia tehdään ja miten ne tehdään.

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. Sitoomus20150 on tarkoitettu kaikille, niin organisaatioille kuin ykityisille ihmisille * teema: * O * K *
YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA JÄTETAITEEN AVULLA
Anssi Huoponen
Itä-Suomen yliopisto Väitöskirjatutkija,
FM (maantieteen ja biologian aineenopettaja)

Työpajan tarkoituksena on näyttää osallistujille esimerkki taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta. Työpajassa osallistujat tekevät taidetta muoviroskista. Lisäksi työpajaan kuuluu opitun tiedon jalostamista keskustelun avulla. Työpajan tarkoituksena on esittää esimerkki siitä, miten taidetta voi käyttää hyväksi ympäristökasvatuksessa. Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Toteutus soveltuu siis sellaisenaan erilaisiin tapahtumiin, mutta pienellä muokkauksella sen voi toteuttaa myös koulussa. Työpaja aloitetaan vetäjän alustuksella roskaamisesta. Tämän alustuksen suorittaa Maanseudun Sivistysliitton edustaja. Tämän tarkoituksena on tarjota osallistujille pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä (15 min). Tämän jälkeen osallistujat jaetaan ryhmiin (jos yli 10 osallistujaa, muuten yksi ryhmä), joissa he pääsevät luomaan taidetta muoviroskista. Aiheeksi annetaan esimerkiksi “kierrätyksen tärkeys” tai ”roskaamisen vaikutukset”. Ryhmä voi esimerkiksi luoda maailmankartan, jossa roskien määrä kuvaa jäteongelman suuruutta alueittain (50min). Työpajan lopussa ryhmät esittelevät, mitä he ovat tehneet muoviroskista ja tämän jälkeen keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Loppuyhteenvedon suorittaa Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä (25min).

FI/EN:  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * EO * LO * AO * * teema: * V * K *
TEE ITSE VESITUTKIMUSVÄLINEET
Freshabit Life IP -hanke tai WWF

Työpajassa tehdään itse haaveja, vesikiikareita ja valkolevyjä edullisista materiaaleista (ämpäreistä jne.)

FI&SV&EN:  *  kohderyhmä: * EO * LO * AO * teema: T *
TIETOTAITOTOIMINTA – LUONTOSKABA
Katja Vikla
Vanhamäen Hyvinvointikeskus
Tapahtumakoordinaattori

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Skabaan voi osallistua esim. 2-4 joukkuetta. Joukkueessa voi olla 2-20 osallistujaa. Kilpailu koostuu erilaisista osakilpailuista: TietoTaito-osio, LimpunLoukku, ViestiMix, Arviointitehtävät, Nokkeluus, PuuhaNikkari jne. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta. TietoTaito-Osio käsittää tietovisakysymyksiä sekä taidollisia tehtäviä, ViestiMix koostuu erilaisista ennakkoon annetuista hauskoista tavoista liikkua tietty matka sukkulaviestityyliin. Joukkueiden kesken hurjaa kannustusta ja tsemppimeininkeä! Limpun Loukku on hauska ja yksinkertainen suomalaisesta puusta valmistettu peli, joka on jalkautumassa maailmalle Savon sydämestä; sopii monen ikäisille ja monen kuntoisille pelaajille. Skaba koostuu erilaisia taitoja vaativista tehtävistä ja jokainen ryhmäläinen pääsee varmasti näyttämään osaamisensa. Kisa sopii hyvin myös lukihäiriöisille oppijoille ja tarjoaa erilaisia oppimiskokemuksia raikkaassa ulkoilmassa!

FI:  *  * Osallistujamäärä: 4 / joukkue-26 / joukkue * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * NT * * teema: * H * O *

Voidaan järjestää työpajana tai iltaohjelmana!
OUTDOOR EDUCATION IN ICELAND 
yhteyshenkilö: Jussi TOMBERG, , Kehittäjäopettaja 

Lisää tietoja tulossa.

EN:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: ? * kohderyhmä: * LO * AO * NT * teema: * A * T * H * O * R *
MINÄ, SINÄ, HÄN – YHDESSÄ METSÄSSÄ 
Juha Kuronen, Suomen leirikouluyhdistys ry, Apulaisrehtori 
 
Esittelemme yhteistoiminnallisia malleja, joiden avulla perehdytään metsän monimuotoisuuteen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Harjoituksen kohteena on myös kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun. 
FI (SV):  *  * Osallistujamäärä: 8-24 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * M * V *
LIITO-ORAVATYÖPAJA 
Mari Wikholm, Kuopion luonnontietellinen museo, luontopedagogi 
 
Työpajassa tutustutaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan sekä pohditaan vaikuttamisen keinoihin luonnonsuojelussa.  Tarkempi kuvaus tulossa.
FI *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: LO * teema: * M * A * O *
ILMASTOAHDISTUSTA PAKOON MAHDOLLISUUKSIEN METSÄÄN 
Reetta Pilhjerta, Metsäteollisuus ry, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima 
 
Pakohuonepeli, jossa tutustutaan mm. metsäalan uusiin innovaatioihin, vastuullisuuteen, metsän mittaamiseen ja opiskelu- sekä työmahdollisuuksiin. 

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 15-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * teema: * I * V *
LUONTOTAIDERETKI 
Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke, hankesuunnittelija 
 
Nautimme luonnon kauniista maisemista ja luomme luonnon helmassa taidetta yksin, pienryhmissä ja koko ryhmällä erilaisin menetelmin. Kävelemme lähialueen poluilla rauhalliseen tahtiin. Ohjattua taiteilua retken aikana. Tehdään yhdessä maataidetta, pienryhmissä maalaukset luonnonmaterialeilla maalaten ja yksilötehtävänä taidekortit luonnonhiilellä.
 
 Teemme taidetta mm. hiilellä ja vesiliukoisilla maaleilla. Huomioithan, että vaatteet ja iho saattavat sotkeutua. Taidetta tehdään kivellä/penkeillä istuen tai maassa kyykistyen. 
 
FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * M * A * V * H * O  *
SUUNTAMYSTEERI-TYÖPAJASSA OPIT LUOMAAN OMAN TOIMINNALLISEN PELIN LUONTOON! 
Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke, hankesuunnittelija 
 
Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon! Joukkueet ratkaisevat erilaisia mysteerejä eri ilmansuunnassa. Työpajassa pelataan ensiksi Suuntamysteeri-peli(45 min) ja tämän jälkeen on rastien läpikäynti ja soveltaminen. Suuntamysteeri-pelialustan avulla voit luoda oman toiminnallisen pelin luontoon.
 Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona, vaikkapa lähiluonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Pelin kehityksessä on otettu erityisesti huomioon kestävä kehitys, luonnonmateriaalit ja opetuksellisuus.
 
 Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina.Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Tarkoituksena on, että jokainen joukkue käy jokaisella ilmansuunnalla suorittamassa tehtävän. Maksimissaan joukkueita voi olla 8. Hyvä ryhmän koko on 2-4 henkilöä.
 
 Idea sai alkunsa siitä, että haluttiin luoda peli, joka pysyisi hallussa ulkona ja että peliä olisi helppo ohjata pienemmälläkin määrällä ohjaajia.
 
 Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.
 
 Lisätietoa: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/nuoret/suuntamysteeri.html 

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 9-24 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK * teema: * M * T  * O * K * R *
“UUTTA BIOTALOUSOPETUKSEEN YLÄKOULUISSA JA LUKIOISSA 
Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry, Toiminnanjohtaja/MMM, metsänhoitaja

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa esitellään hankkeen tuloksena kehitettyjä menetelmiä.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: AO * teema: * V * *
EN DJUPDYKNING I SÖTVATTEN 1 – FÄLTUNDERSÖKNINGAR OCH ARTMÅNGFALD
Julia Scheinin
Natur och Miljö rf
Luontokouluopettaja / Biologi

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.

Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

SV(FI) * * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 1,5h * kohderyhmä: * LO * AO * Luonto- ja ympäristökoulujen opettajat * teema: * M * T
MUSAKÄSI – MUSISOINTIA JA LUOVUUTTA LUONNOSSA
Petri Välimäki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoki
FM, koulutussuunnittelija, projektipäällikkö

Yhteismusisointia, laulua, kehonrytmiikkaa, metsäsoittimia tai laululeikkejä luonnossa Tuuli ja Meri Walleniuksen ohjaamana

FI(SV)(EN): * * Osallistujamäärä: 10-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: * VK * EO * AO * NT * teema: * H* O
“ME METSÄSSÄ” – SEIKKAILUKASVATUKSELLISTA RYHMÄN HALLINTAA JA TYÖHYVINVOINTIA VARH.KASV. JA PERUSOPETUKSESSA
Taru Lindgren Tampereen kaupunki
Varhaiskasvatuksen opettaja/kasvatustieteen maisteri

Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luot hyvän ryhmän, ja miksi. Keskiössä lapsi, jolla oikeus kasvuun ja kehitykseen sekä oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (tässä tapauksessa lapsen ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle. Tällöin korostuu vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys lapselle, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja, sekä kokien ja luoden omia henkilökohtaisia merkityksiä ryhmäkokemukselle.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * teema: * H * O *
EVOLUUTIOPAJAT, EVOLUTION IN ACTION -WORKSHOPS
Tiina Hirvonen
Evoluutiopajat / Evolution in Action
Taidekasvattaja

Evoluutiopajoissa yhdistetään tieteen, taiteen, pelillistämisen ja kehollisen oppimisen keinoja luonnonvuorovaikutussuhteiden ja evoluution opettamisessa. Sisällöt soveltuvat myös ilmiöpohjaiseen opetukseen peruskouluissa. Aloitimme tiede- ja taideyhteistyön työpajojen kehittelyyn vasta nyt vuoden alusta, joten en osaa sanoa tarkkaa työpajan kulkua vielä: kehitämme vuoden mittaan uusia, kehollisia ja ulkona tapahtuvia työpajakokonaisuuksia jo olemassa olevien luento&peli -tyyppisten työpajojen lisäksi. Työpajojen tavoitteena on tukea lasten- ja nuorten sekä heidän opettajiensa ymmärystä evoluutiosta ja siitä miten ihmisten teot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Tuotamme työpajoista ilmaista opetusmateriaalia ja tavoitteena olisikin saada evoluution opettamisesta mahdollisimman helposti lähestyttävää ja vaivatonta. Esimerkki Kirkkonummella toteutetusta työpajasta, jossa tutustuimme eläinten varoitusväritykseen ja lähestyimme varoitus/huijausväriteemaa myös oman taiteellisen työskentelyn keinoin: https://www.instagram.com/p/Bu_F7ArFosp/. Tarkoitus olisi siis toteuttaa ulkoilmassa tapahtuvia kokonaisuuksia myös ja tehdä niistä valmiita oppimateriaaleja.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 5-30 * kesto: 3h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * Yläkoulun ja lukion opettajille aineet: Biologia ja kuvataide * teema: * M * T *
FREE ADVENTURE PLAYGROUND TOIMINTA
Heikki Ojala
Suomen Setlementtiliitto ry.
Lapsi- ja nuorisotyön aluepäällikkö Yteisöpedagogi

Tätä työmuoto on käytetty suomessa vähän. Maailmalla tämä on kasvava ilmiö. Kyseessä on uusi työkalu osaksi suomalaista kasvatus ja varhaiskasvatus työtä. Tämän työpajan myötä osallistujat pääsevät itse osalliseksi leikkiin. Kaupunkiympäristöt ja lähiöt tarjoavat lapsille ja nuorille rajallisesti vapaita toimintaympäristöjä, joissa he voivat toteuttaa vapaata, lapsista itsestään lähtevää, virikkeellistä leikkitoimintaa. Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja.
Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista.
Ohjaammeko liikaa lasten toimintaa? Annammeko tilaa lasten vapaalle toiminnalle ja leikille? Miten ja mitä lapsi oppii vapaan leikin myötä? Tätä työmuotoa on pilotoitu Setlementtiliikkeessä ja siitä saadut tulokset ovat kannustajia. Lisää aiheesta: http://www.freerangeplayground.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=VIscdRUyuXo

FI (SV) (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * NT * teema: * I * M * V * H * O * K *
ILMAISUN KEINOIN KESTÄVÄÄ ELÄMÄNTAPAA OPETTAEN
Niina Heikkilä
draamakasvattaja/KM

Työpajassa tutustutaan, miten toiminnallisia draaman keinoja voi käyttää kestävän elämäntavan opetuksessa. Työpajassa keskitytään draaman keinoin omaan kuluttamiseen ja mietitään, miten siihen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * NT * ST * teema: * O * K *
ILMASTONMUUTOS MINUSSA -LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA
Henna Laininen
Taideyliopiston Kuvataideakatemia
kuvataiteilija-tutkija, luovan kirjoittamisen opettaja

Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja
“Miten voin kuunnella ja kohdata ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita opetustyössäni? Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä kirjoitusharjoitusten avulla, ylläpitää toivoa ja antaa välineitä ympäristövastuulliseen toimintaan?

Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista sekä kuuntelemme omaa kokemustamme ilmastonmuutoksesta luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Lisäksi kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteita käsittelevästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Ota työpajaan mukaan kirjoitusvälineet ja ulkona kirjoittamiseen sopivat varusteet (istuinalusta, riittävästi lämpimiä vaatteita). Sään salliessa työpaja pidetään ulkona.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali linkitetään Open ilmasto-oppaaseen sekä MAPPAan eli ympäristökasvatuksen materiaalipankkiin. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen.

Lisätietoja: www.hennalaininen.net”

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-15 * kesto: 3h * kohderyhmä: * AO * AMO * NT * AIK *
Kaikki ympäristötunteiden käsittelystä kiinnostuneet, nuorten tai aikuisten kanssa työskentelevät. Erityisen hyvin työpaja sopii äidinkielen ja luovan kirjoittamisen opettajille sekä ilmastokasvattajille. * teema: I *
KEKE ULKOLUOKASSA
Virpi Jussila
Suomen Ympäristöopisto SYKLI
projektipäällikkö

Koulutuksessa perehdytään ilmastonmuutokseen leikillisesti toimien sekä esitellään konkreettisia neuvoja, kuinka kestävää elämäntapaa voi käsitellä toiminnan ja osallisuuden avulla. Miltä kuulostaa kasvihuonehippa tai kiertotalous-kimble?
Koulutus tarjoaa runsaasti toiminnallisia vinkkejä siihen, kuinka kestävää kehitystä voidaan käsitellä koulussa ja ulkoluokassa. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä ulkoluokkaan sopivia teemanmukaisia, toiminnallisia menetelmiä. Aiheena koulutuksessa on kestävän elämäntavan oppiminen. Koulutuksessa esitellään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka abstrakteja ja vaikeita asioita, muun muassa omaan kulutukseen vaikuttaminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen oman toiminnan avulla, voidaan käsitellä.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-30 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * I * V * O * K *
KIRJASTO KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA TULEVAISUUSLUKUTAIDON OPETUKSEN TUKENA
Ulla Ulla Pötsönen
FM, kouluttaja

Yleisten kirjastojen palvelujen ja materiaalien esittelyä ja vinkkausta kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetukseen. Lukutaitojen kehitystä (informaatio-, tulevaisuus-) ja keke-teemoja yhdistävien menetelmien kokeilua. Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * O * K  * lisätiedot: paikkana Nurmeksen kirjasto (?)
KOMPASSI-TYÖPAJA: PIENI PYSÄHDYS POLULLASI
Anna Heikkinen
eräopas, yhteisöpedagogi, kirjallisuusterapiaohjaaja, sanataidekasvattaja, Puuhengitysohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, lasten- ja nuorten mindfulness-ohjaaja (.b-ohjelma)

Kasvattaja Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta.
Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa.
Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta.
Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: H * menetelmä: * taidekasvatus (kuvataide, tanssi, musiikki…) * luontokasvatus * paikka: Ellun kalliolla, Pielisen rannalla, Raesärkillä tai Mujejärvellä. Tulentekomahdollisuus tarvitaan. *
KUTSIEN KANSA JA AJANUHRAAMISEN PERINNE
Elsa Hulkkonen
keraamikko, opettaja (AmO)

Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne.
Rakennetaan savimaja ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan. Majan viereen infotaulu.

Osallistujat pääsevät pohtimaan ajanuhraamisen käsitettä Kutsien kansaan tutustuen ja rakentavat savimajan pajusta, kuivasta heinästä ja savesta.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-12 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * A * O * menetelmä: * seikkailukasvatus * draamakasvatus * taidekasvatus (kuvataide, tanssi, musiikki…) * kädentaidot *-
LEVÄPERÄISTÄ KEMIAA
Marianne Saviaho
Harakan luontokeskus/Helsingin kaupunki
Ympäristökasvattaja

Tutkitaan ja ihmetellään vesiekosysteemien muutoksia. Tehdään kemiallisia vedenlaatututkimuksia, otetaan näytteitä, tutkitaan lajeja, pohditaan vedenlaadun aiheuttamia muutoksia eliöyhteisöissä ja keskustellaan vaikuttamismahdollisuuksista. Työpajassa tutkitaan, leikitään, pohditaan, keskustellaan ja vaikutetaan. Toiminnallista tutkimusta toteutetaan kemian ja biologian keinoin, jotka ovat Harakan luontokeskuksen vahvat osaamisalueet. Työpajan aikana otetaan vesinäytteitä rannalla ja tutkitaan vedenlaatua sekä aistinvaraisesti että tehdään pieniä kemiallisia kokeita. Tutkitaan rannan ekosysteemiä ja selvitetään rehevöitymisen merkkejä. Kerätään näytteitä, tutkitaan ja tunnistetaan niitä sekä työpajan omia näytteitä Itämerestä. Pohditaan syitä vedenlaadunmuutoksille ja selvitetään miten muutokset vaikuttavat vesistöjen lajeihin ja lajisuhteisiin. Työpajassa mietitään ja suunnitellaan omia vaikuttamismahdollisuuksia. Aiheita käsitellään tutkimisen ja keskustelemisen lisäksi toiminnallisin keinoin, kuten leikkien, piirtäen, tarinoiden ja eläytyen.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO *
Biologia, kemia, ympäristöoppi * teema: * T * K *
LUONNON MONIMUOTOISUUS MONIALAISEN JA TOIMINNALLISEN OPETUKSEN SISÄLTÖNÄ
Sinikka Kunttu
Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi toiminnanjohtaja

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Opettaja saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetukseen. Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Työpajaan osallistuva opettaja saa pedagogista sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * EO * LO * teema: * M * O
LUONNONYRTIT SUORAAN SUUHUN
Anni Inkeri Korhonen
Majatalo Puukarin Pysäkki
yrittäjä, kantelisti, emäntä, chef

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tehdä itsehoitoa ja ruokaa

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-12 * kesto: 3h * kohderyhmä: * AMO * ST * teema: * M * V *
MAISEMA MINUSSA, MIELESTÄNI MAISEMA _______________
Riikka Viinikanoja
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
kuvataiteilija ja sanataideohjaaja

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta taiteen avulla. Kuva- ja sanataiteen avulla ympäristön havainnointia ja näkemään oppimista. Oman luontosuhteen ymmärtämistä ja taiteen avulla ympäristökysymysten käsittelyä. Maalataan/piirretään maisema, kirjoitetaan havainnoista. Työt yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.
FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * A * H *
MAJAA RAKENTAMAAN
Mervi Eskelinen
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * P 
METSÄKYLPY
Saija Taivalmäki
JoogaTaival Opettaja, erä- ja luonto-opas, luonto- ja metsäterapeutti (nature and forest therapy guide/ANFT)

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme. 3 tunnin mittaisen rauhallisen kävelyn aikana opas esittää erilaisia lempeitä vapaaehtoisuuteen perustuvia ´harjoituksia´, jotka ovat kutsuja avaamaan aisteja – kuulemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan luontoa. Metsäkylvyn aikana on lupa olla rennosti ja kokea luonto ja itsensä juuri sellaisena kuin ne ovat. Usein kävelylle osallistujat kokevat rentoutuvansa ja kokevat luonnon uudella luontoyhteyttä syventävällä tavalla. Leikkimielisyys ja luovuuskin saattavat herätä kävelyn aikana.

Menetelmä on Kalifornialaisen Associasion of Nature and Therapy Guides -järjestön kehittämä, ja kävelyn kulkujärjestys ja sen aikana toteutettavat harjoitukset ovat tarkoin valittuja. Metsäkylpy ei ole terapiaa, vaan siinä opas ”avaa ovia” luonnon ja metsän terapeuttisten vaikutusten äärelle. Metsäkylvyn juuret ovat Japanissa 1980-luvulla kehitetyssä Shinrin Yokussa eli metsäkylvyssä, jolla on todettu olevan monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkitaan jatkuvasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, ja paljon positiivista näyttöä on saatu. Oppaana toimii koulutettu luonto- ja metsäterapiaohjaaja (ANFT) ja eräopas Saija Taivalmäki / JoogaTaival

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * A * H *
METSÄSUHDEKÄVELY – MONTA SUHDETTA METSÄÄN
Sirpa Kärkkäinen
Suomen Metsäyhdistys
asiantuntija, nuorisoviestintä

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako vastakkainasettelu? Mitä erilailla ajattelevat tuntevat metsässä? Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniilla, rumilla, yksitoikkoisilla, moninaisilla kohteilla. Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu ja riidan kylväminen? Tuntuuko sinusta, että haluaisit oppia ymmärtämään toisella tavalla asioista ajattelevia tai kiinnostaako, mitä muut, jotka selvästikin ovat eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniilla, rumilla, yksitoikkoisilla, moninaisilla kohteilla.

Meillä kaikilla on eri tilanteissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä.

Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Työpajassa tavataan keskustelujen merkeissä monia eri asiantuntijoita ja vieraillaan erilaisilla kohteilla.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 5-15 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: A *
OSALLISTAVA TEATTERI JA DRAAMA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA TAIDE, KEHO JA DRAAMA- MENETELMÄKOULUTUS
Elsa Lankinen
Vaara esittävän taiteen kollektiivi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), luonnontuotealan neuvoja

Draamalliset menetelmät, tarinat, kehollisuus, luovuus ja luonnon kokonaisvaltainen tutkiminen ympäristökasvatuksessa nuorten kanssa. Työpajan pohjana toimii Vaara esittävän taiteen kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteuttamat ympäristöaiheiset esitys ja työpaja kokonaisuudet. “Kun astuu kohti luontoa se tulee lähelle, alkaa kertoa tarinoita.”

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * teema: * A * O *
OSALLISTAVAN LUONNONHOITAJAN TALKOOVETÄJÄTYÖPAJA
Tiina Parkkima
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Projektikoordinattori/FM

Luonnonhoitotalkoot sopivat monille! Työpajassa käydään tiiviisti läpi, miten tulet talkoovetäjäksi ja mitä asioita pitää ottaa huomioon. Koulutuksessa käydään läpi mitä asioita talkoovetäjän tulee ottaa huomioon, mistä luvat, mitä varusteita, millaisia vieraslajeja torjutaan ja miten ryhmää johdetaan ja talkoita markkinoidaan.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK * teema: * M * O *
TYÖHYVINVOINTI JA TUNTEET
Kaisa Pietilä
Suomen nuorisokeskusyhdistys
kouluttajapsykoterapeutti- ja työnohjaaja

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-20 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: A *
VAHVISTAVIA KOKEMUKSIA JA PIENIÄ SEIKKAILUJA. KOKEMUKSET KÄSITTEINÄ JA ELETTYINÄ, TUETTUINA JA ARVIOITUINA
Arto Tiihonen
Outward Bound Finland ry
Kokemusvalmentaja/Filosofian tohtori, Liikuntatieteiden lisensiaatti

Työpajassa (3 t) osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan. Jokainen ryhmä kiertää radan ja arvioi sen. Työpajassa (3 tuntia) osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtävärata, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla. Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain.


FI (EN): * Osallistujamäärä: 12-24 * kesto: 3h * kohderyhmä: * EO * LO * NT * ST * teema: * A * O 
YMPÄRISTÖAHDISTUKSESTA AKTIIVISEEN MAAILMANKANSALAISUUTEEN -TOIMINTAMALLIIN TUTUSTUMINEN
Pinja Sipari
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Ympäristökasvatuksen asiantuntija FM

Työpajassa pääset tutustumaan Ympäristöahdistuksesta aktiiviseen maailmankansalaisuuteen -toimintamalliin ja sen harjoituksiin, sekä kommentoimaan mallia vielä ennen sen varsinaista julkaisua. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa nuorten kanssa käsitellään ensin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita. Tunnetyöskentelyn kautta motivoidutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon mallin kautta tutustutaan. Lopuksi päästään suunnittelemaan käytännön vaikuttamisprojektin nuorten valitseman aihepiirin ympärille. Malli julkaistaan syksyllä 2020. Tässä työpajassa pääset tutustumaan malliin ja osallistumaan sen harjoituksiin, sekä kommentoimaan mallia vielä ennen sen julkaisua.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 15-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: AO (kaikki aineet) * teema: O *
YMPÄRISTÖKASVATUS RYHMÄYTTÄVISSÄ, SEIKKAILUPEDAGOGISISSA HARJOITTEISSA
Jenni Jelkänen
Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
Nuoriso-ohjaaja, seikkailuohjaaja, ympäristökasvattaja

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö on kehittänyt ympäristö- ja seikkailukasvatusta yhdistäviä menetelmiä ja ohjelmakokonaisuuksia, joita on testattu erilaisten ryhmien parissa. Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit, yhteistyötaidot sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ja kehittyminen ovat keskiössä – ja luonto on paikka jossa koetaan ja tehdään. Meitä on kiinnostanut näiden lähestymistapojen ja näkökulmien vuoropuhelu: millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Ja miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää seikkailukasvatusharjoituksia ja antaa uutta inspiraatiota ryhmien kanssa työskentelyyn? Lisäksi ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Kokemuksellinen ja toiminnallinen työpaja, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta. Työpajassa on aikaa keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksiin omaan työhön. Kirjoitamme myöhemmin jos työpajamme tulee valituksi.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 6-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * AMO * NT * Kaikki 10-18-vuotiaiden kanssa työskentelevät * teema: * O * K *
YMPÄRISTÖN MUUTOS JA KULTTUURIHISTORIA
Milla Tuormaa
Kiertävä luontokoulu Naakka
ympäristökasvattaja

Miten maisema on muuttunut ja onko muutos vaikuttanut paikallisten elämään ja asenteisiin? Miten maisema muuttuu tulevaisuudessa ja voiko muutokseen vaikuttaa? Tehdään harjoituksia maiseman muutoksesta. Voiko tiedoilla hallita ilmastonmuutosta? Pohditaan maiseman muutosta eri näkökulmista. Miten maisema on muuttunut ja kuinka muutokseen voi vaikuttaa vai voiko. Tehdään kiinnostavia draama, kuvaamataito ja kuvittelu harjoituksia maiseman muutoksesta. Ideoidaan ja jaetaan ideoita kulttuurihistorian käyttämisestä: tarinat, myytit, eri vuosiympäristökasvatuksessa. Miten kulttuurihistoria voisi auttaa ilmastonmuutoksen hallinnassa? Tutustutaan alueen paikkallishistoriaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Ymmärrys maiseman muutoksesta avaa ajatuksia ymmärtämään tulevaisuuden muutoksien laajuutta ja lopullisuutta. Ohjaa toimintaan ympäristön puolesta.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * M * A * T * P *
YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUTYÖPAJA YHTEISTÄ YMPÄRISTÖÄ SUUNNITTELEMASSA
Jaana Hiltunen
Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja

Työpajassa suunnitellaan lähiympäristöä pienoismallia rakentaen. Työpajassa pääset kokeilemaan lähiympäristön suunnittelua. Rakennamme yhdessä pienoismallin unelma lähiympäristöstä, osallistujen toiveet ja näkemykset huomioiden.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: * O * P *
MEDIATING OUTDOOR EXPERIENCES
Dag S Roland
Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway
screenwriter, documentary filmmaker

A three hour workshop where the participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software.

EN:  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * AO * NT * ST * Sopii kaikille.
TOIVON RETKIKUNTA
Silja Sarkkinen
Suomen ympäristöopisto SYKLI
kouluttaja

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.

FI:  *  * Osallistujamäärä: 8-16 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * NT * teema: * I * O *
YMPÄRÖIVÄ LUONTO OPS:N LAAJA-ALAISIIN TAITOIHIN OPASTAMASSA. OLIPA KERRAN…
Laila Finska-Linna
Raahen kaupunki, opetustoimi
luokanopettaja / KM, ammattivalmentaja (VAT), psyykkinen valmentaja, LpNp-kouluttaja

Mennään metsään, veden äärelle tai minne tahansa ympäröivään luontoon. Rakennetaan sinne heimolle koti, joka kulkee läpi aikakausien oppien naapuriheimoilta jättäen elonjälkensä jälkipolville elon mahdollistavaksi. Osallistujan kokemus- ja työtausta valjastetaan mielikuvituksen voimalla. Pyritään tutustumaan OPS:n laaja-alaisiin taitoihin itse kokemalla ja tekemällä luonnossa, jossa on mahdollista unohtaa opettajuus ja tulla oppijaksi.

FI (EN):  *  * Osallistujamäärä: 8-25 * kesto: 3h * kohderyhmä: * LO * AO * teema: * A * O *

4. Muu ohjelma

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖ- JA SEIKKAILUKASVATUSVERKOSTOJEN TAPAAMINEN

Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto Muikku (Mari Wikholm)
Itä-Suomen seikkailukasvatusverkosto (Lauri Kuhmoinen)
Muut verkostot mukaan: Ilmoita verkostosi info@ulos2020.fi!
Dokumenttielokuva: ARVOKAS METSÄMME
Jarkko Lehtopelto
Marjatta ja Eino Kollin säätiö / Alaska Markkinointi Oy

Dokumentti käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta.

Nonstop-ohjelma: HAAKSORIKKOSAARI

Kati Lappalainen
Riveria Niittylahti
ammatillinen ohjaaja

Riverialeirissä tarjolla melontaa (kajakit/inkkarit/lautat), kuivapuvut ja mahdollista köysitoimintaa. Tapahtuman läpi kulkeva leiri, johon kuuluu 2 puolijoukkuetelttaa ja yksi kota. Leirissä voi yöpyä kaikki ketkä haluavat ja mahtuvat. Kodan sisällä on kotakeittiö, jossa voi itse tehdä nuotioruokaa, ja jossa osana ohjelmaa on valmistettu nuotioruokailu.
Järjestämme myös tapahtumaan työpajan, jossa kerromme Riveria Niittylahden toiminnasta, kestävän kehityksen toteuttamisesta, opiston tapahtumista, ja suunnittelun ja vastuun merkityksestä toiminnassa.

Teema: A, H
Nonstop-ohjelma: HYVINVOINTIA METSÄSTÄ KOHTAVAARAN HISTORIAPOLULLA

Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen joko omana toimintana tai Haikolan talon tarjoamana opastettuna kiertona.
Iltaohjelma: INFRA JA LOGISTIIKKA LUONNOSSA JÄRJESTETTÄVÄÄN TAPAHTUMAAN

Partiolaisten erityisosaamiseen kuuluu infran ja logistiikan organisoiminen suuriinkin luonnossa järjestettäviin tapahtumiin. Partiolaiset esittelevät erilaisia ulkotapahtumien, retkien ja leirien järjestelyihin liittyviä käytännön toimia. Katsojia osallistavia näytöksiä: laavujen rakentaminen, nuotiokahvien keittäminen sekä erilaisten ruokailuun ym. liittyvien linjastojen organisoiminen.

Kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK * teema: * M * A * T * H * O * R *
Nonstop-ohjelma: RASTIPOLKUJEN MONET MAHDOLLISUUDET

Sanna Keinänen
fysioterapeutti

kohderyhmä: * VK * EO * LO * AO * AMO * NT * ST * AIK * * teema: * H * O *
Iltaohjelma / Muu ohjelma: MINUN ILMASTOTAITONI NUOTIOPIIRI 
Henna Laininen
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Nuotiopiirissä Minun ilmastotaitoni -radiodokumenttisarjan tekijät kertovat tekeillä olevan sarjan syntyprosessista ja haastattelevat nuotipiirin osallistujia koulujen taito-opetuksesta sarjaa varten. Tule kertomaan kokemuksiasi siitä, minkälaisia ilmastotaitoja ja kestävän elämäntavan valmiuksia kouluissa pitäisi opettaa!
Minun ilmastotaitoni on syksyllä 2020 ilmestyvä radiodokumenttisarja, jossa keskustellaan muuttuvissa ilmasto-oloissa tarvittavista taidoista sekä kestävän elämäntavan mahdollisuudesta. Sarjassa myös opetellaan erilaisia ilmastotaitoja taitojen harjoittajien opastuksella. Sarjan ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa kuvataiteilija-tutkija Henna Laininen ja äänisuunnittelusta äänisuunnittelija Eero Nieminen. Osa Minun ilmastotaitoni -nuotiopiirin haastatteluista saattaa päätyä sarjan materiaaliksi.”

Sopii kaikille.
Iltaohjelma: ILMASTOJAMIT -TARINATEATTERIA ILMASTONMUUTOKSESTA, MUUTOKSEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA

Tarinateatteriesitys, jossa ympäristökasvatuksen tutkijat ja toimijat kertovat ajatuksiaan, lyhyitä tarinoitaan, joita tarinateatteriryhmän jäsenet tulkitsevat ja esittävät. Muutamia ympäristökasvatuksen tutkijoita pyydetään etukäteen valmistelemaan omia tutkimustensa tuloksia/tarinoita/havaintoja, joita sitten tarinateatteriryhmä sitten tulkitsee improvisoiden näyttämölle. Tutkimustarinoista esille nousevista teemoista pyydetään sitten kentän toimijoita, osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. Kertomista helpotetaan kysymyksin, kertomiseen ei tarvita tarinankertomisen taitoja. Yleisö osallistuu haluamallaan tavalla, vain katsomalla tai jakamalla omia kokemuksiaan. Esitys on työryhmän kokeilevan yhteistyön yksi etappi

Esiintyjät : Tarinateatteri Heräämö(Hki) ja Tarinateatteri Raakku (Tre)
Esityksen ohjaavat Anna Lehtonen (tutkija) ja Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja)
Esitys on työryhmän kokeilevan yhteistyön yksi etappi:  *  * Osallistujamäärä: – * kesto: 1,5h * kohderyhmä: Sopii kaikille. * teema: I * menetelmä: * ilmastokasvatus * draamakasvatus * taidekasvatus (kuvataide, tanssi, musiikki…) * lisätiedot:  *