Kurkistus työpajatarjontaan

Lista ei ole kattava ja kaikki jätetyt ohjelmaehdotukset ovat edelleen mukana ohjelmahaussa. Olemme saaneet yhteensä yli 100 ohjelmaehdotusta! Ohjelmavalinnat tehdään ja niistä tiedotetaan hakemuksen jättäneille kesäkuussa.

Täydennyshaku on auki 10.5.2019 saakka!

Ehdit siis jättää vielä oman ohjelmaehdotuksesi! Haussa edelleen luentoja, työpajoja ja muuta ohjelmaa kaikille kohderyhmille. Erityisesti toivomme työpajoja seuraaville kohderyhmille: yläkoulun ja lukion opettajat (eri oppiaineet), varhaiskasvatus, nuorisotyö.
Täytä hakulomake tästä linkistä!

Vahvistettu ohjelma julkistetaan syksyllä ja osallistujien ilmoittautuminen avautuu 1.11.2019.

Ulos-Ut-Out 2020 työpajamaistiaiset, olkaa hyvä!

Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia (luontokasvatuspäällikkö)     

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Ulkotiedepaja Pilke Pöllön Pieni Pyörremyrsky Paja eli PPPPP

Hannu Helander, Pilke Päiväkodit, Tiedepäiväkoti Loiste (päiväkodinjohtaja)

Työpajassa havainnollistetaan ilmastonmuutosta tiedekokeiden avulla. Tutkimme yhdessä ilman, tuulen tai myrskyn syy-seuraus- suhteita ja pohdimme eri aineiden reagointia toisiinsa.

Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa     

Ulla Myllyniemi, Ulko-opet ry (luokanopettaja, ympäristökasvattaja)        

Käymme läpi Suomen Ladun perheliikunnan hankkeen pihapeleistä muokattuja pedagogisia versioita, sekä muita pedagogisia pelejä ja toimintamalleja ulko-opetukseen.

Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops

Tiina Hirvonen, Evoluutiopajat/Evolution in Action (taidekasvattaja)      

Evoluutiopajoissa yhdistetään tieteen, taiteen, pelillistämisen ja kehollisen oppimisen keinoja luonnon vuorovaikutussuhteiden ja evoluution opettamisessa. Sisällöt soveltuvat myös ilmiöpohjaiseen opetukseen peruskouluissa. Työpajojen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten sekä heidän opettajiensa ymmärrystä evoluutiosta ja siitä miten ihmisten teot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen.

Leväperäistä kemiaa

Marianne Saviaho, Harakan luontokeskus/Helsingin kaupunki (ympäristökasvattaja)           

Tutkitaan ja ihmetellään vesiekosysteemien muutoksia. Tehdään kemiallisia vedenlaatututkimuksia, otetaan näytteitä, tutkitaan lajeja, pohditaan vedenlaadun aiheuttamia muutoksia eliöyhteisöissä ja keskustellaan vaikuttamismahdollisuuksista.

Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry (kokemusvalmentaja/filosofian tohtori, liikuntatieteiden lisensiaatti)         

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan. Jokainen ryhmä kiertää radan ja arvioi sen. Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finland:in Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille…

Osallistava teatteri ja draama ympäristökasvatuksessa: Taide, keho ja draama- menetelmäkoulutus

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi (teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), luonnontuotealan neuvoja)

Draamalliset menetelmät, tarinat, kehollisuus, luovuus ja luonnon kokonaisvaltainen tutkiminen ympäristökasvatuksessa nuorten kanssa. Työpajan pohjana toimii Vaara esittävän taiteen kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteuttamat ympäristöaiheiset esitys- ja työpajakokonaisuudet. “Kun astuu kohti luontoa, se tulee lähelle, alkaa kertoa tarinoita.”

Maisema minussa, mielestäni maisema _______________   

Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry (kuvataiteilija ja sanataideohjaaja)               

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Oman luontosuhteen ymmärtämistä ja ympäristökysymysten käsittelyä. Maalataan/piirretään maisema, kirjoitetaan havainnoista. Työt yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Talotaikurit

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry (arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja)

Talotaikurit-työpajassa maalataan taloja ja rakennetaan kylä. Talotaikurit-työpajassa tutustutaan arkkitehtuuriin ja rakennetun ympäristön eri elementteihin ja ominaisuuksiin. Jokainen osallistuja maalaa oman talon. Näistä taloista rakennetaan yhteinen kylä tai kyliä. Työpajassa hyödynnetään myös sanataidetta, kirjoitetaan tarinaa omasta talosta.

Majaa rakentamaan     

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry (arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja)

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

Osallistavan luonnonhoitajan talkoovetäjätyöpaja

Tiina Parkkima, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry (projektikoordinaattori/FM)

Luonnonhoitotalkoot sopivat monille! Työpajassa käydään tiiviisti läpi, miten tulet talkoovetäjäksi ja mitä asioita pitää ottaa huomioon, mistä lupia haetaan, mitä varusteita tarvitaan ja millaisia vieraslajeja torjutaan.

Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa   

Malva Green, Luonto-Liitto (ympäristökasvatuspäällikkö)                

Kansalaishavainnointi (Citizen science) on nouseva trendi Suomessa ja maailmalla. Tutkijat saavat kansalaishavainnoinnin kautta käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

Kestävyystiedettä lukiossa       

Paula Ratava, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston hanke (suunnittelija)

Miten viedä kestävyystiedettä käytäntöön, oman alueesi ihmisten ja ympäristön hyväksi? Tule kuulemaan lukioiden pilottikurssista, jonka avulla kurssilaiset pystyvät vaikuttamaan oman alueensa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin konkreettisella tavalla. Pohtimme myös mahdollisia projekti-ideoita, yhteistyötahoja ja käytännön toteutusta.

Kosteikot tutuksi          

Heli Suurkuukka, Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus (asiakasneuvoja/hydrobiologi)

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tarjoamaan vinkkejä tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa kokeillaan käytännön tutkimusmenetelmiä ja kosteikkoihin liittyviä opetusmateriaaleja ja -sovelluksia sekä keskustellaan kosteikkojen merkityksestä ja uhkista. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

Entäs jos? Eller om?     

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia (lehtori, luonto- ja ympäristöala)

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnonmonimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen.

Kiertotaloutta koulun pihalla              

Päivi Vaisto, HSY (ympäristöasiantuntija)     

Kierrätysta, lajittelua ja kestävää kuluttamista ulkoleikeissä.

Luonnonkosmetiikka-työpaja             

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, Helsingin kaupunki (nuoriso-ohjaaja)  

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä. Saatetaan tehdä myös muita kosmetiikkatuotteita kuten kasvonaamioita, kylpysuolaa yms.

Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto (väitöskirjatutkija, FM, maantieteen ja biologian aineenopettaja)

Työpajan tarkoituksena on näyttää osallistujille esimerkki taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta. Työpajassa osallistujat tekevät taidetta muoviroskista. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää.

My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

Elina Harju, Osuuskunta Visia (Visia GameFactory) (FM, ympäristötieteet)

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaa varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. My2050-pelissä yhdistyy monta mielenkiintoista kasvatuksellista teemaa: pelillistäminen, digitalisaatio, ilmiöoppiminen, ulkona oppiminen, seikkailukasvatus sekä innostava ja osallistava ilmastokasvatus.

Infra ja logistiikka ulkona järjestettävään tapahtumaan      

Henni Turkia, Suomen Partiolaiset ry (kasvatuskoordinaattori)                   

Partiolaiset esittelevät erilaisia ulkotapahtumien, retkien ja leirien järjestelyihin liittyviä käytännön toimia. Näihin kuuluu esimerkiksi laavujen rakentaminen, nuotiokahvien keittäminen sekä erilaisten ruokailuun ym. liittyvien linjastojen organisoiminen. Partiolaiset järjestävät työpajan, jossa ryhmä nuoria vetää katsojia osallistavia näytöksiä.

Jääkauden jäljillä          

Lotta Palomäki, Lahden kaupunki (ympäristökasvattaja)

Työpajassa tutkitaan jääkauden jättämiä jälkiä ja niiden vaikutuksia nykypäivän yhteiskuntaan sekä tutustutaan toiminnallisesti leikkien pohjaveteen sekä suppien ja siirtolohkareiden syntyyn. Jääkauden jäljillä -työpajassa esitellään lyhyesti Salpausselkä Geopark sekä tehdään toiminnallisia tutkimuksia ja leikkejä, joiden avulla lapsille voi havainnollistaa jääkauden jälkiä sekä vaikutuksia nykypäivään.

Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

Reija Koivu, Suomen Latu Ry (lastentoiminnansuunnittelija)

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Luonto on muuttuva elementti ja Tunteet Hukassa- metsäseikkailumme työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.

Luonnontuotteita pöytään ja bisnekseen

Jaakko Nippala, Suomen 4H-liitto (aluejohtaja, metsänhoitaja)                   

Luonnontuotteet! Mitä luonnosta löytyy? Miten luonnontuotteita voi hyödyntää? Miten luonnontuoteala työllistää? Työpajassa tutustutaan luonnontuotteisiin ja kehitetään niistä bisnesideoita!

Palloässät – päiväkotien sankarit

Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (ympäristöasiantuntija)                      

Työpajassa tutustutaan Palloässät- materiaaliin. Maksuton materiaali käsittelee Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita lapsen tasolla. Materiaali sisältää varhaiskasvatusikäisille suunnatun peliportaalin ja sen käyttöä tukevan sivuston kasvattajille.

Kaupunkiviljelyä päiväkodissa

Elena Lehtimäki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus (ympäristökasvattaja)                      

Tervetuloa kuulemaan miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa! Kaupunkiviljelyn avulla oppimisympäristö voidaan laajentaa helposti sisältä ulos päiväkodin pihalle. Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa.

Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Madeleine Nyman, Metsähallitus/eräpalvelut (erikoissuunnittelija)          

Käydään läpi Eräkummien uuden yläkouluille ja lukiolle suunnatun eräkurssin sisältöä. Tutustutaan eräkasvatusmateriaalin avulla perinteisiin eränkäyntiharrastuksiin. Koska luonnossa liikkuminen ja eränkäynnin perinne ovat olleet olennainen osa suomalaista kulttuuria, niiden vaaliminen on tärkeää ja mielenkiintoista myös nykypäivänä.

Elämää pinnalla ja pinnan alla

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF (ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija)

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia: Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen.

KEKE ulkoluokassa

Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI (projektipäällikkö)                  

Perehdytään ilmastonmuutokseen leikillisesti toimien sekä esitellään konkreettisia neuvoja, kuinka kestävää elämäntapaa voi käsitellä toiminnan ja osallisuuden avulla. Miltä kuulostaa kasvihuonehippa tai kiertotalous-kimble?

Luonnon monimuotoisuus monialaisen ja toiminnallisen opetuksen sisältönä

Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi (toiminnanjohtaja)                       Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Opettaja saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaiseen ja toiminnalliseen ympäristöopetukseen.

Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys (johtava asiantuntija, nuorisoviestintä)         

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako vastakkainasettelu? Kiinnostaako, mitä erilailla ajattelevat tuntevat metsässä? Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniilla, rumilla, yksitoikkoisilla, moninaisilla kohteilla. Työpajassa tavataan keskustelujen merkeissä monia eri asiantuntijoita ja vieraillaan erilaisilla kohteilla.

Ekosystemtjänster – vad är det?

Pia Bäckman, Naturskolan Uttern Natur och Miljö (naturskollärare)         

Vi lär oss om ekosystemtjänster så som fotosyntes, pollinering, nedbrytning och vattenrening. De viktiga processerna i naturen blir konkreta genom praktiska övningar, spel och naturundersökningar. Vi funderar även på hur vi människor är beroende av ekosystemtjänster i vår vardag och hittar kopplingar till de globala målen.

Kieliseikkailu – utefinska för svenskspråkiga elever

Markku Hukari, Ungdomscentra Villa Elba/Karleby naturskola (Miljö- och upplevelsepedagog)             

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu.

Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Emilia Nordling, Natur och Miljö (naturskollärare)               

Vi spelar, leker och forskar kring biodiversitet i skogen. Vi lär känna nya arter och deras livsmiljö samtidigt som vi lär oss hur vi själva kan påverka biodiversiteten i vår närskog. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

Elämyksellinen museokierros Ikolan museoalueella

Marjaana Antikainen, Ikolan museo          

Museon alueelle suunnitellaan ja tehdään juonellinen kierros. Ryhmä tekee “aikamatkan” 1930-luvun elämään. Ryhmän täytyy ratkaista ja tehdä erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmiä eri toimintapisteillä.

Tee itse vesitutkimusvälineet 

Työpajassa tehdään itse haaveja, vesikiikareita ja valkolevyjä edullisista materiaaleista (ämpäreistä jne.)

Kasvilajintunnistus, biodiversiteettikasvatus ja ulkonaoppiminen        

Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto (FT, biologian didaktiikan yliopistonlehtori)                      

Kasvilajintunnistusta ja ulkona oppimista. Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba

Katja Vikla, Vanhamäen Hyvinvointikeskus (tapahtumakoordinaattori)    

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla.

Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin  

Jenni Perttu (luontopainotteinen taidekasvattaja)             

Case-esimerkein ulko-opetukseen näkökulmia, joihin sisältyy luovaa ajattelua sekä taidemenetelmien hyödyntämistä omassa lähiympäristössä.

Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto (tutkimuskoordinaattori, tiedottaja / Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, MMT)

Mehiläishoitoon ja pölyttäjiin liittyvä työpaja, erityisesti kotipuutarha-teemalla. Esim. hyönteishotellit, kukkakasvien siemenet, mehiläispesän elämä jne.

Ruoka & biodiversiteetti

Sanna Koskinen, WWF Finland (ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija)                       Työpajassa tutustutaan toiminnallisin menetelmin lautasellamme olevan ruuan vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen niin Suomessa kuin globaalisti. Työpaja perustuu WWF:n syksyllä 2019 alkavan ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

Ilmastokasvatus, tunteet ja toivo

Iitu Kiminki, FEE Suomi (Vihreä lippu -ohjelmapäällikkö)

Ilmastonmuutos ja muut ympäristössämme tapahtuvat muutokset herättävät monenlaisia, usein vaikeitakin tunteita. Työpajassa annetaan tunteille tilaa ja suunnataan luonnon helmassa kohti toivoa ja siitä ammentavaa ilmastokasvatusta.

Kehorummutus ja kansanmusiikkia

Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki (yrittäjä, kantelisti, emäntä, chef)             

Luodaan oman kropan avulla musiikkia ja luodaan kalevalaisen laulun pohjalta tarina siihen hetkeen ja luontoon.

Ulko-opetusvinkkejä vuosiluokille 5 – 6

Laura Palander, Sykli (ympäristökasvattaja, luokanopettaja)

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.

Ulko-opetusta vuosiluokille 1 – 4

Ulla Myllyniemi, SYKLI (luokanopettaja/ympäristökasvattaja)

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eri tasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen.

Outdoor Education in Iceland

Different kinds of workshops like we do in our outdoor teaching in Sæmundarskóli. Sæmundarskóli is a compulsory school and is mandatory for children and adolescents between the ages of 6 and 16. We have outdoor teaching scheduled for students in grade 1-6 (6-11 years old students) once a week, 80 minutes lesson.