Lyhyet työpajat (1,5h)

Työpajat on listattu teemojen mukaan. Työpajan kuvauksen alla on tiedot kohderyhmästä ja kielestä.

KOHDERYHMÄT:
VK=varhaiskasvatus, EO=esi-ja alkuopettajat, LO=luokanopettajat, AO=aineenopettajat, AMO=ammatilliset opettajat, ST=sosiaali- ja terveysala, NT=nuorisotyö, AIK=aikuiskasvatus

Tässä versiossa lyhyet kuvaukset – pidemmät kuvaukset julkaistaan käsiohjelmassa (tulossa lokakuussa).

Kuvaukset päivitetty 17.9.

KIELET:
FI=suomeksi, SV=ruotsiksi, EN=englanniksi, (kieli)=huomioidaan ko kieliset, kieli & kieli= kaksikielinen työpaja

TAIDOT & TAITEET LUONNOSSA


(122) LUONTOA TOIMINTAAN – LUONTOPERUSTAISISTA MENETELMISTÄ TUKEA OPPIMISEEN JA JAKSAMISEEN

Mervi Angeria
Lapin AMK
Lehtori / YTM, Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (ympäristökasvattajana toimiminen), Green Care koulutus

Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!
AOAMONTAIKFI

(120) LUONNONKOSMETIIKKA-TYÖPAJA

Johanna Ahtinen
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö,
Helsingin kaupunki nuoriso-ohjaaja

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(101) APUVÄLINEET IHAN PIHALLA!

Päivi Hakkarainen
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry.
Toiminnanjohtaja

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
AOAMOFI(EN)

(129) MINDFUL OR MIND FULL? NÄRVAROTRÄNING MED NATUREN TILL HJÄLP

Ulrika Fellman
Villa Elba
Psykologisk coach och vildmarksguide

Introduktion till mindfulness samt miljöpsykologi. Därefter ett träningspass som stärker våra sinnen och ökar närvaron. Avslutningsvis en hängmatteretreat där vi njuter av den befriande (men utmanande) känslan av att “bara” vara.

VKEOLOAOAMONTSTAIKSV (FI) (EN)

(132) NÄIN METSÄJOOGA PARANTAA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA

Hanna Laukkanen
Jooganohjaaja/ Yhteiskuntatieteiden maisteri

Löydä hyvä olo luonnossa! Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä joogan muoto, jossa hengitysharjoituksia ja jooga-asanoita eli asentoja tehdään metsässä tai puistossa. Tule mukaan metsäjoogaan ja löydä itsellesi ja ryhmällesi työkaluja rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja stressinhallintaan!

AONTSTFI (EN)

(133) OHJAAJUUS SEIKKAILUTOIMINNASSA PERHETYÖN NÄKÖKULMASTA

Valtteri Liimula, sosionomi, AMK) & Pekka Lyytinen
(psykologi, perheterapeutti)

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.
NTSTFI (EN)

(141) SEIKKAILUKASVATUKSEN PERUSTEET

Kai Lehtonen
Humak
Seikkailukasvatuksen lehtori

Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(142) TANSSI LUONTOSI

Karoliina Valontaival
Luovan tanssin ohjaaja, yrittäjä, ympäristökasvattaja

Tanssi ja luova liike tuovat kosketuksiin oman kehon, aistien ja hengityksen kanssa. Nämä ovat portteja läsnäoloon. Kun liike tehdään ulkona metsässä, saamme kokea lisäksi myös luonnon hyvinvointivaikutukset. Aiempaa kokemusta, tanssitaustaa tai liikunnallisuutta ei tarvita.

VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(144) TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TARKISTUSLISTAN AVULLA RETKEILYSSÄ

Jussi Muittari
Humak
Seikkailukasvatuksen lehtori / LitM

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(145) TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA RISKIANALYYSI OHJAAJAN TOIMINNAN TUKENA

Kai Lehtonen
Humak
Seikkailukasvatuksen lehtori

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(148) ULKONA OPPIMINEN TAIDEKASVATUKSEN KEINOIN

Jenni Perttu
Luontopainotteinen taidekasvattaja

Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.
VKEOLO
FI

(167) YMPÄRISTÖKASVATUS RYHMÄYTTÄVISSÄ, SEIKKAILUPEDAGOGISISSA HARJOITTEISSA

Jenni Jelkänen
Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
Seikkailu- ja ympäristökasvattaja, nuoriso-ohjaaja

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.
LOAOAMONTFI

(166) LEIRIKOULU SOSIAALISENA VAHVISTAJANA JA YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAJANA

Sanna Järvensivu
Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto
seikkailu- ja ympäristökasvattaja

Havaintoja yksilöiden voimaantumisesta ja kasvusta leirikoulussa ja sen jälkeen.
EOLOAONTFI

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA JA LUONNONVARAT


(113) KAUPUNKIVILJELYÄ PÄIVÄKODISSA

Elena Lehtimäki
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Ympäristökasvattaja

Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. Työpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.
VK
FI

(115) KESTÄVYYSTIETEEN PROJEKTIKURSSI

Paula Ratava
Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston hanke
Suunnittelija

Miten nuori saadaan kokemaan kestävät elämäntavat, ilmastonmuutos ja Agenda2030-tavoitteet merkityksellisiksi omassa arjessaan? Kuinka sekä opiskelija että opettaja voivat oppia osallistavalla ja vaikuttavalla tavalla sekä eri oppiaineita yhdistäen? Tutustutaan Oulun lukioissa pilotoituun, projektimuotoiseen ja ratkaisukeskeiseen Kestävyystieteen kurssiin sekä Ilmastonmuutos lukioissa -hankkeeseen. Työpajassa kokeillaan tapaamisten aivoriihiharjoituksia sekä mietitään opiskelijavetoisten projektien aloittamista omassa organisaatiossasi. Saat mukaasi linkkejä materiaaleihin. Kurssia voi soveltaa eri-ikäisille.
AOAMONTFI (SV) (EN)

(118) KIERTOTALOUTTA KOULUN PIHALLA

Marjo Myllyniemi
HSY


Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista
LO
FI

(121) LUONNONTUOTTEITA PÖYTÄÄN JA BISNEKSEEN

Jaakko Nippala
Suomen 4H-liitto Aluejohtaja, metsänhoitaja

Tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.
AOAMONTFI

(123) ME OLLAAN TULEVAISUUS – TULEVAISUUSKASVATUKSEN MENETELMIÄ

Elina Pilke
Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia
Luontokasvatuspäällikkö

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.
LOAO
FI

(125) METSIEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ PELASTAA MAAILMAN

Piritta Marttila
Metsähallitus, oppimisinnoittaja

Kokeillaan erilaisia tehtäviä ja menetelmiä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Esimerkiksi innovaatiopeli Makanatsu, kestävän kehityksen mukaiset biotalouden Hottikset -tehtävä ja muut osallistavat tehtävät ovat osallistujien käytettävissä myös työpajan jälkeen ja soveltuvat keikenikäisille oppijoille. Mukaan saa kassillisen omaa opetus-/kasvatustyötä tukevaa materiaalia!
LOAOAMONTAIKFI (SV) (EN)

(128) METSÄSUHTEEN VAHVISTAMINEN JA NUORTEN YHTEISKUNNALLISEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Katja Lähtinen
Luonnonvarakeskus
Tutkimusprofessori (MMT, dos.)

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?
Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.
AOAMO
FI

(136) PALLOÄSSÄT – PÄIVÄKOTIEN SANKARIT

Leena Nukari
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Ympäristöasiantuntija

Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat
VK
FI

(138) PUUTARHAKASVATUSKLINIKKA

Pinja Sipari
freelancer
Puutarhakasvattaja, FM

Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen ja aloittamaan oman toiminnan suunnittelu ammattilaisen ohjauksessa! Työpajassa teet ammattilaisen ohjauksessa alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä ja saat vastaukset kimurantteihinkin aiheeseen liittyviin kysymyksiisi! Taustamateriaalina työpajassa käytetään puutarhakasvatus.fi-sivustoa.
LOAO
FI

(140) VILLI LUONTO LAUTASELLA

Sanna Koskinen
WWF
Finland Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa.
LOAOAMO
FI

(152) YHDESSÄ KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA – TEE SITOUMUS2050

Riitta Pulkkinen
Espoon kaupunki/Ympäristökeskus/Villa Elfvikin luontotalo
Luontotalon johtaja

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Työpajassa käydään läpi, miksi sitoumuksia tehdään ja miten ne tehdään. Sitoumuksen voi tehdä niin organisaatio kuin yksityinen ihminen. Mikäli aioit tehdä sitoumuksen työpajassa, ota oma läppäri mukaan!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (SV) (EN)

(153) YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA JÄTETAITEEN AVULLA

Reeta Rönkkö
Maaseudun sivistysliitto

Anssi Huoponen
Itä-Suomen yliopisto
Väitöskirjatutkija, FM, maantieteen ja biologian opettaja

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.
EOLOAO
FI (EN)

(160) ILMASTOAHDISTUSTA PAKOON MAHDOLLISUUKSIEN METSÄÄN

Reetta Pilhjerta ja Ansa Jokiranta
Metsäteollisuus ry

Leikkimielisessä pakohuonepelissä tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä metsän mittaamiseen. “Pakohuoneista” pyritään ulos joukkueittain selvittäen arkipäiväisiä ja globaaleja haasteita liittyen metsiin ja metsäteollisuuteen. Pääsettekö ajoissa ilmastoahdistusta pakoon? Riittävätkö ongelmanratkaisutaitonne vai ajautuuko joukkueesi päin puuta?
LOAOAMO
FI (SV) (EN)

(162) UUTTA BIOTALOUSOPETUKSEEN YLÄKOULUISSA JA LUKIOISSA

Niina Mäntyniemi
Maaseutuammattiin ry
Toiminnanjohtaja/MMM, metsänhoitaja


Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus.
AO
FI

KULTTUURIPERINTÖ


(105) ELÄMYKSELLINEN MUSEOKIERROS IKOLAN MUSEOALUEELLA

Marjaana Antikainen
Ikolan museo

Piian aamukiireet – Aikamatka 1930- luvun elämään. Ryhmän täytyy selvitä piian aamutoimista ripeään tahtiin saadakseen isäntäväen aamukahvit ajoissa pöytään kukonlaulun siivittäessä askareita. Ryhmän täytyy ratkaista ja suorittaa erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmää työtehtäviin.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(114) KEHORUMMUTUS JA KANSANMUSIIKKIA

Anni Inkeri Korhonen
Majatalo Puukarin Pysäkki
yrittäjä, kantelisti, emäntä, chef

Luodaan oman kropan avulla musiikkia ja luodaan kalevalaisen laulun pohjalta tarina siihen hetkeen ja luontoon.
VKEOLOFI (EN)

MONIMUOTOINEN LUONTO


(102) BIODIVERSITET I SKOGEN GENOM SPEL OCH NATURUNDERSÖKNINGAR

Emilia Nordling
Natur och Miljö
Naturskollärare

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.
LO
SV (FI)

(104) EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD ÄR DET?

Pia Bäckman
Naturskolan Uttern, Natur och Miljö
Naturskollärare

Vi lär oss om ekosystemtjänster så som fotosyntes, pollinering, nedbrytning och vattenrening. De viktiga processerna i naturen blir konkreta genom praktiska övningar, spel och naturundersökningar. Vi funderar även på hur vi människor är beroende av ekosystemtjänster i vår vardag och hittar kopplingar till de globala målen.
LO
SV (FI)

(106) ELÄMÄÄ PINNALLA JA PINNAN ALLA

Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen.
LOAO
FI (SV) (EN)

(107) ENTÄS JOS? ELLER OM?

Charlotta Hagman
Ammattiopisto Livia
Lehtori (luonto- ja ympäristöala)

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.
EOLOAO
FI & SV

(108) ERÄKURSSI YLÄKOULUUN JA LUKIOON

Seija Jussinniemi (+Jannaliina Jussinniemi)
Metsähallitus /eräpalvelut
Erikoissuunnittelija

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LOAONTFI (SV) (EN)

(110) JÄÄKAUDEN JÄLJILLÄ

Lotta Palomäki
Lahden kaupunki
Ympäristökasvattaja

Jääkauden jäljillä -työpajassa esitellään lyhyesti Salpausselkä Geopark sekä tehdään toiminnallisia tutkimuksia ja leikkejä, joiden avulla lapsille voi havainnollistaa jääkauden jälkiä sekä vaikutuksia nykypäivään, sekä tutustutaan toiminnallisesti leikkien pohjaveteen sekä suppien ja siirtolohkareiden syntyyn.
VKEO
FI

(111) KANSALAISHAVAINNOINTI YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

Malva Green
Luonto-Liitto Ympäristökasvatuspäällikkö

Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?
AOAMO
AIKFI

(112) KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN

Arja Kaasinen
Helsingin yliopisto
FT, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika tuoda lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(119) KOSTEIKOT TUTUKSI

Heli Suurkuukka
Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus
Asiakasneuvoja/hydrobiologi

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen.
AO
FI (EN)

(124) MEHILÄISHOITO JA PÖLYTTÄJÄT PUUTARHASSA

Eeva-Liisa Korpela
Suomen Mehiläishoitajain Liitto
Tutkimuskoordinaattori, tiedottaja / Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, MMT

Mehiläishoitoon ja pölyttäjiin liittyvä työpaja, erityisesti kotipuutarha-teemalla. Esim. hyönteishotellit, kukkakasvien siemenet, mehiläispesän elämä jne.
EOLOAO
FI (EN)

(130) MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE

Anders Szczepanski, Ph. Lic, as prof Outdoor Education at Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.
VKEOLOAO
SV (EN)

(135) OPPITUNTI METSÄSSÄ: BETULASTA PINUKSEEN – PUUT JA PUIDEN KASVU

Suvi Pessala
Suomen Metsäyhdistys
Asiantuntija, nuorisoviestintä

Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden kasvu ja iän arviointi, puun rakenne leikin kautta sekä kasvilajituntemus. Pohditaan myös metsien kehitystä ja miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAO
FI

(139) SIISTI RANTARETKI

Eeva Puustjärvi
SATAKOLKYT-hanke
Hankekoordinaattori

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan lapset hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat?
LOAO
FI (EN)

(146) TUTKIVA OPPIMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSESSA

Riikka Paloniemi
Suomen ympäristökeskus
Ryhmäpäällikkö / FT. dos

Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin.
VKEOLOAOAMONTSTFI (SV) (EN)

(151) PILKE PÖLLÖN PIENI PELASTA PLANEETTAMME PAJA=PPPPPP

Hannu Helander
Pilke Päiväkodit, Tiedepäiväkoti Loiste
Päiväkodinjohtaja

Pajassa tutkitaan mitä öljy on, miten sitä kuljetetaan ja mitkä sen riskit ovat ympäristölle, esimerkiksi linnuille. Pajassa pääsee itse kokeilemaan, miten oljyä voi kerätä vedestä pois. Tavoitteena on pohtia ihmisten toiminnan vaikutuksia ympäristölle. Tutkimme pajassamme lisäksi mm veden pintajännitettä, tulvien muodostumista, tuulta ja meren kerrosten elämää.
VKEOLO
FI (EN)

(154) TEE ITSE VESITUTKIMUSVÄLINEET

Freshabit Life IP

Työpajassa tehdään itse haaveja, vesikiikareita ja valkolevyjä edullisista materiaaleista (ämpäreistä jne.)
EOLOAO
FI & SV & EN

(158) MINÄ, SINÄ, HÄN – YHDESSÄ METSÄSSÄ

Vetäjä ilmoitetaan myöhemmin
Suomen leirikouluyhdistys
Suomen nuorisokeskusyhdistys
Suomen luontokeskus Haltia

Esittelemme yhteistoiminnallisia malleja, joiden avulla perehdytään metsän monimuotoisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Harjoitus sopii ala- ja yläkouluille.
LOAO
FI (SV)

(159) METSIEN LENTÄVÄ RUKKANEN – LIITO-ORAVA TUTUKSI

Leena Rinta-Runsala
ympäristökasvattaja
Kuopion luonnontieteellinen museo


Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.
LO
FI

(165) EN DJUPDYKNING I SÖTVATTEN 1 – FÄLTUNDERSÖKNINGAR OCH ARTMÅNGFALD

Julia Scheinin
Natur och Miljö rf
Luontokouluopettaja / biologi

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

LOAOSV (FI)

TULEVAISUUS JA TOIVO


(103) CLIMATE AGREEMENT OF SCHOOLS 2019-2025

Melina Meriläinen
ENO Schoolnet ry
Tapahtumakoordinaattori

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(116) KESTÄVÄLLÄ AJATTELUTAVALLA MUUTOSTA

Stella Aaltonen
NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja, hankepäällikkö

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI & EN

(161) ILMASTOKASVATUS, TUNTEET JA TOIVO

FEE Suomi
Vetäjä ilmoitetaan myöhemmin
Vihreä lippu -ohjelmapäällikkö

Ilmastonmuutos ja muut ympäristössämme tapahtuvat muutokset herättävät monenlaisia, usein vaikeitakin tunteita. Työpajassa annetaan tunteille tilaa ja suunnataan luonnon helmassa kohti toivoa ja siitä ammentavaa ilmastokasvatusta.
VKEOLOAOAMONTFI (SV) (EN)

(168) TARINOITA ILMASTOAHDISTUKSESTA, EPÄTOIVOSTA JA TOIVOSTA – TARINATEATTERI ILMASTOKASVATTAJAN TYÖKALUPAKISSA

Tarinateatteri Heräämö(Hki) ja Tarinateatteri Raakku (Tre) Esityksen ohjaavat Anna Lehtonen (tutkija) ja Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja)

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta. Työpaja pohjustaa Ilmastojamit tarinateatteria (nro 169). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(169) ILMASTOJAMIT -TARINATEATTERIA

TONMUUTOKSESTA, MUUTOKSEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA


Tarinateatteri Heräämö(Hki) ja Tarinateatteri Raakku (Tre) Esityksen ohjaavat Anna Lehtonen (tutkija) ja Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja)

Tarinateatteriesitys, jossa ympäristökasvatuksen tutkijat ja toimijat kertovat ajatuksiaan, lyhyitä tarinoitaan, joita tarinateatteriryhmän jäsenet tulkitsevat ja esittävät. Muutamia ympäristökasvatuksen tutkijoita pyydetään etukäteen valmistelemaan omia tutkimustensa tuloksia/tarinoita/havaintoja, joita sitten tarinateatteriryhmä sitten tulkitsee improvisoiden näyttämölle. Tutkimustarinoista esille nousevista teemoista pyydetään sitten kentän toimijoita, osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. Kertomista helpotetaan kysymyksin, kertomiseen ei tarvita tarinankertomisen taitoja. Yleisö osallistuu haluamallaan tavalla, vain katsomalla tai jakamalla omia kokemuksiaan. Esitystä pohjustetaan työpajassa nro 168). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

ULOS OPPIMAAN, PELAAMAAN, LEIKKIMÄÄN


(117) KIELISEIKKAILU – UTEFINSKA FÖR SVENSKSPRÅKIGA ELEVER

Markku Hukari
Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola
Miljö- och upplevelsepedagog

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen. I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet “Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar.
LOAO
FI & SV

(126) METSÄMATEMATIIKKAA VARGA-NEMÉNYI-MENETELMÄLLÄ ALAKOULUSSA

Anniina Hakkarainen
Varga-Neményi ry
KM luokanopettaja, Varga-Neményi kouluttaja, Espoon Matikkamaan kehittäjäopettaja, ympäristökasvattaja

Innostu matematiikan opettamisesta!
Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!
EOLO
FI (SV) (EN)

(127) METSÄMÖRRI ESIOPETUKSESSA

Anna Anttonen
Suomen Latu Ry
Lastentoiminnan suunnittelija

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
EO
FI

(131) MY2050 – ELÄMYSPELI ILMASTONMUUTOKSESTA

Elina Harju
Osuuskunta Visia (Visia GameFactory)
FM, ympäristötieteet

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia.
AOAMONTAIKFI

(134) OPPIMISEN POLKU ULKOLUOKASSA

Mari Parikka-Nihti ja Kai Nihti
Kelo-concept tmi
Ympäristökasvattaja / VO

Työpajassa tuodaan esille, miten ulkona toteutuu kasvatuksen ja opetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen eri oppiaineissa ja oppimisen alueilla. Opetusmateriaalina toimivat luonnonmateriaalit ja ne sopivat 3-vuotiaista 13-vuotiaisiin. Työpajassa on myös QR-koodirata ja ohje kynäkamerapedagogiikkaan.
VKEOLO
FI

(137) PEDAGOGISET PIHAPELIT ULKO-OPETUKSESSA

Ulla Myllyniemi (+ Virpi Jussila)
Ulko-opet ry
Luokanopettaja, ympäristökasvattaja

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!
EOLOAO
FI (EN)

(143) TUNTEET HUKASSA- METSÄSEIKKAILUN TYÖPAJA

Reija Koivu
Suomen Latu Ry
Lastentoiminnan suunnittelija

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.
VKEOLO
STFI

(147) ULKOLUOKKA INNOSTAA OPPIMAAN

Virpi Jussila
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Projektipäällikkö

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.
EOLO
FI (EN)

(149) ULKO-OPETUSTA VUOSILUOKILLE 1.-3.

Ulla Myllyniemi
Suomen ympäristöopisto SYKLI
luokanopettaja/ympäristökasvattaja

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

EOLO
FI (EN)

(150) ULKO-OPETUSVINKKEJÄ 5-6-LUOKILLE

Laura Palander
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Ympäristökasvattaja, luokanopettaja

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.
LO
FI

(155) TIETOTAITOTOIMINTA – LUONTOSKABA

Katja Vikla
Vanhamäen Hyvinvointikeskus
Tapahtumakoordinaattori

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta.
LOAONTFI

(164) SUUNTAMYSTEERI-TYÖPAJASSA OPIT LUOMAAN OMAN TOIMINNALLISEN PELIN LUONTOON!

Elli Keisteri-Sipilä
LUODE-hanke
Hankesuunnittelija

Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.
LOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(157) OUTDOOR EDUCATION IN ICELAND

Jussi Tomberg
kehittäjäopettaja