Pitkät työpajat (3h)

Työpajat on listattu teemojen mukaan. Työpajan kuvauksen alla on tiedot kohderyhmästä ja kielestä.

KOHDERYHMÄT:
VK=varhaiskasvatus, EO=esi-ja alkuopettajat, LO=luokanopettajat, AO=aineenopettajat, AMO=ammatilliset opettajat, ST=sosiaali- ja terveysala, NT=nuorisotyö, AIK=aikuiskasvatus

KIELET:
FI=suomeksi, SV=ruotsiksi, EN=englanniksi, (kieli)=huomioidaan ko kieliset, kieli & kieli= kaksikielinen työpaja

Tässä versiossa lyhyet kuvaukset – pidemmät kuvaukset julkaistaan käsiohjelmassa (tulossa lokakuussa).

Päivitetty 17.9.

TAIDOT & TAITEET LUONNOSSA


(209) KOMPASSI-TYÖPAJA: PIENI PYSÄHDYS POLULLASI

Anna Heikkinen
eräopas, yhteisöpedagogi, kirjallisuusterapiaohjaaja, sanataidekasvattaja, Puuhengitysohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, lasten- ja nuorten mindfulness-ohjaaja

Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta.
Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa.
Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta.
Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(210) KUTSIEN KANSA JA AJANUHRAAMISEN PERINNE

Elsa Hulkkonen
keraamikko, opettaja (AmO)

Osallistujat pääsevät pohtimaan ajanuhraamisen käsitettä kuvitteelliseen Kutsien kansaan tutustuen ja rakentavat savimajan pajusta, kuivasta heinästä ja savesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(213) LUONNONYRTTIEN MONIPUOLINEN KÄYTTÖ

Anni Inkeri Korhonen
Majatalo Puukarin Pysäkki
Yrittäjä, kantelisti, emäntä, chef

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tehdä itsehoitoa ja ruokaa
AMO
STFI (EN)

(214) MAISEMAN TUNTU MINUSSA

Riikka Viinikanoja
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
Kuvataiteilija ja sanataideohjaaja

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi?

VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(216) METSÄKYLPY

Saija Taivalmäki
JoogaTaival Opettaja, erä- ja luonto-opas, luonto- ja metsäterapeutti (nature and forest therapy guide/ANFT)

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

(217) METSÄSUHDEKÄVELY – MONTA SUHDETTA METSÄÄN

Sirpa Kärkkäinen
Suomen Metsäyhdistys
Asiantuntija, nuorisoviestintä

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako vastakkainasettelu? Mitä erilailla ajattelevat tuntevat metsässä? Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniilla, rumilla, yksitoikkoisilla, moninaisilla kohteilla. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Työpajassa tavataan keskustelujen merkeissä monia eri asiantuntijoita.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(218) OSALLISTAVA TEATTERI JA DRAAMA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

Elsa Lankinen
Vaara esittävän taiteen kollektiivi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), luonnontuotealan neuvoja

Työpajassa tutkitaan taiteen ja draaman keinoja ekologisen kriisin ja luontosuhteen käsittelyssä. Työpajan pohjana toimii Vaara-kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteutetut ekologisia teemoja ja luontoa käsittelevät osallistavan teatterin projektit. Työpajan tavoitteena on saada draamallisia menetelmiä sovellettavaksi osallistujien omaan työhön ympäristökasvatuksen parissa.
LOAOAMO
FI

(220) TYÖHYVINVOINTI JA TUNTEET

Kaisa Pietilä
Outward Bound Finland /SNKry
Kouluttajapsykoterapeutti- ja työnohjaaja

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.

VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(221) VAHVISTAVIA KOKEMUKSIA JA PIENIÄ SEIKKAILUJA. KOKEMUKSET KÄSITTEINÄ JA ELETTYINÄ, TUETTUINA JA ARVIOITUINA

Arto Tiihonen
Outward Bound Finland ry
Kokemusvalmentaja/Filosofian tohtori, Liikuntatieteiden lisensiaatti

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/
EOLONTSTFI (EN)

(226) YMPÄRÖIVÄ LUONTO OPS:N LAAJA-ALAISIIN TAITOIHIN OPASTAMASSA. OLIPA KERRAN…

Laila Finska-Linna
Raahen kaupunki, opetustoimi
Luokanopettaja / KM, ammattivalmentaja (VAT), psyykkinen valmentaja, LpNp-kouluttaja

OPS:n laaja-alaiset taidot käyttöön luonnossa ryhmän yhteistä voimaa hyödyntäen. Mielikuvitus antaa toiminnalle siivet – suunnittele, toteuta ja arvioi.
LOAO
FI (EN)

(227) MEDIATING OUTDOOR EXPERIENCES

Dag S Roland
Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway
screenwriter, documentary filmmaker

A three hour workshop where the participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software.
AONTSTEN

(229) MUSAKÄSI – MUSISOINTIA JA LUOVUUTTA LUONNOSSA

Petri Välimäki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Seinäjoki

Yhteismusisoimista luonnossa Tuuli ja Meri Walleniuksen ohjaamana
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (SV) (EN)

(202) ME METSÄSSÄ – SEIKKAILUKASVATUKSELLISTA RYHMÄN HALLINTAA JA TYÖHYVINVOINTIA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSOPETUKSESSATaru Lindgren (+ Noora Säily)

n Ympäristöopisto SYKLI
Varhaiskasvatuksen opettaja/kasvatustieteen maisteriMe metsässä -metsäryhmätoimintaa lapsen ja työntekijän näkökulmasta seikkailukasvatuksellisella vivahteella. Tule kokemaan ja nauttimaan, me yhdessä!
VKEOLO
FI

(204) FREE ADVENTURE PLAYGROUND -TOIMINTAHeikki Ojala

n Setlementtiliitto ry.
Lapsi- ja nuorisotyön aluepäällikkö YhteisöpedagogiFree Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista.
VKEOLOAONTFI (SV) (EN)

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA JA LUONNONVARAT


(207) TOIMINNALLISTA ILMASTOKASVATUSTA

Virpi Jussila
Suomen Ympäristöopisto SYKLI
Projektipäällikkö

Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin.

LOAO
FI (EN)

(208) KIRJASTO KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA TULEVAISUUSLUKUTAIDON OPETUKSEN TUKENA

Ulla Pötsönen
FM, kouluttaja

Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

KULTTUURIPERINTÖ


(215) MAJAA RAKENTAMAAN

Mervi Eskelinen
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

(224) KIVISPIRAALEJA HISTORIASSA

Milla Tuormaa
Kiertävä luontokoulu Naakka
Ympäristökasvattaja

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.
LOAO
FI (EN)

(225) LÄHIYMPÄRISTÖN AARTEITA

Jaana Hiltunen
Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvattaja

Lähiympäristön aarteitä työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

MONIMUOTOINEN LUONTO


(211) LEVÄPERÄISTÄ KEMIAA

Marianne Saviaho
Harakan luontokeskus/Helsingin kaupunki
Ympäristökasvattaja

Tutkitaan ja ihmetellään vesiekosysteemien muutoksia. Tehdään kemiallisia vedenlaatututkimuksia, otetaan näytteitä, tutkitaan lajeja, pohditaan vedenlaadun aiheuttamia muutoksia eliöyhteisöissä ja keskustellaan vaikuttamismahdollisuuksista.
LOAO
FI

(212) ME AARTEENVARTIJAT – LUONNON MONIMUOTOISUUS OPETUKSESSA

Sinikka Kunttu
Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Toiminnanjohtaja

Yhteistyössä: WWF Suomi

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.
EOLO
FI

(203) EVOLUUTIOPAJAT, EVOLUTION IN ACTION -WORKSHOPSTiina Hirvonen

utiopajat / Evolution in Action
TaidekasvattajaEvoluutiopajoissa yhdistetään tieteen, taiteen, pelillistämisen ja kehollisen oppimisen keinoja luonnonvuorovaikutussuhteiden ja evoluution opettamisessa. Sisällöt soveltuvat myös ilmiöpohjaiseen opetukseen peruskouluissa. Työpajojen tavoitteena on tukea lasten- ja nuorten sekä heidän opettajiensa ymmärystä evoluutiosta ja siitä miten ihmisten teot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Tuotamme työpajoista ilmaista opetusmateriaalia ja tavoitteena olisikin saada evoluution opettamisesta mahdollisimman helposti lähestyttävää ja vaivatonta.
VKEOLOAO
FI (EN)

TULEVAISUUS JA TOIVO


(205) KESTÄVÄÄ DRAAMAA

Niina Heikkilä
draamakasvattaja/KM

Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa. Kolmen tunnin aikana opit, miten eri draaman työtapoja käytetään luovasti kestävän kehityksen opetuksessa.
LOAONTSTFI (EN)

(206) ILMASTONMUUTOS MINUSSA -LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA

Henna Laininen
Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Kuvataiteilija-tutkija, luovan kirjoittamisen opettaja

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.


AOAMONTAIKFI (EN)

(222) YMPÄRISTÖAHDISTUKSESTA AKTIIVISEEN MAAILMANKANSALAISUUTEEN -TOIMINTAMALLIIN TUTUSTUMINEN

Pinja Sipari
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Ympäristökasvatuksen asiantuntija FM

Työpajassa pääset tutustumaan Ympäristöahdistuksesta aktiiviseen maailmankansalaisuuteen -toimintamalliin ja sen harjoituksiin, sekä kommentoimaan mallia vielä ennen sen varsinaista julkaisua. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa nuorten kanssa käsitellään ensin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita. Tunnetyöskentelyn kautta motivoidutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon mallin kautta tutustutaan. Lopuksi päästään suunnittelemaan käytännön vaikuttamisprojektin nuorten valitseman aihepiirin ympärille. Malli julkaistaan syksyllä 2020.
AO
FI

(228) TOIVON RETKIKUNTA

Silja Sarkkinen
Suomen ympäristöopisto SYKLI
kouluttaja

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.
LOAONTFI