Ulkona oppiminen – luonto oppimestarina

koulu opetus ulkona

Ulkona oppiminen lyö itseään läpi eri oppilaitoksissa ja hyvästä syystä. Etenkin ala-asteilla ja päiväkodeissa metodi on suosittu, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös ylemmillä koulutustasoilla. 

Tutkimukset ovat todistaneet, että oppiminen luonnossa on tehokkaampaa ryhmän vetäjästä tai muusta ohjaajasta riippumatta. Toisin sanottuna parempia oppimistuloksia on helpompi saavuttaa kuin perinteisessä luokkahuoneopetuksessa pelkästään opetusympäristöä vaihtamalla. 

Selvitimme miksi ja kerromme, opetellaanko luonnossa muitakin kuin retkeily- ja erätaitoja. 

Miten ulkona oppiminen hyödyttää oppilasta?

Ulkona oppiminen on yksinkertaisimmillaan ulkoilmassa tapahtuvaa opiskelua. Käsite ei pureudu tarkemmin siihen, mitä ulkona opetetaan. Kyse voi olla kasvien tunnistamisesta, matematiikasta, äidinkielestä tai liikunnasta. Luokkahuoneen seinät laajenevat lähimetsiin, puistoihin, rannoille tai mihin muuhun tahansa vehreään kohteeseen. 

Aktiivinen, käytännönläheinen, oppilaskeskeinen ja yhteistyöhön perustuva oppimistapa jättää kirjoja syvemmän muistijäljen ja kehittää monipuolisesti erilaisia elämätaitoja. Luontoympäristö tekee oppilaista osallistuvampia sekä fyysisesti aktiivisempia. 

Ulkona touhutessa lihakset saavat liikettä ja stressi vähentyy. Samalla kortisolin ja muiden stressihormonien tuotannon heiketessä keskittyminen ja huomiokyky paranevat. Sinnikkyys nostaa päätään ja saa luokan pistämään parastaan. Raitis ilma aktivoi aivoja ja siivittää entistä parempiin oppimistuloksiin.

Koska ulkona oppiminen on usein pienryhmätyöskentelyä, oppilaiden kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot ja toiminnan itsesäätely joutuvat koetukselle, vaikka ympäristö on luokkahuonetta rauhallisempi. Yhteistyötaitojen kehityksellä on kuitenkin pitkälle kantavat vaikutukset ja suora yhteys oppilaan myöhempää työmenestykseen. 

Ei pelkkää kasvitiedettä

Ulkona oppiminen on korostunut nykyaikaisissa opetussuunnitelmissa, vaikka metodina se ei olekaan uusi. Moni aikuinen muistaa oppivuosiltaan esimerkiksi lähiympäristön siivoustalkoot tai marjanpoimintaretket.

Opettaja ja liitutaulu ovat kuitenkin korvautuneet kokonaisvaltaisia elämyksiä hakevilla opetustavoilla, jotka sopivat paremmin nykyajan kärsimättömille kuluttajille. Tämän päivän moderni koulumaailma jopa sallii erilaisten teknologisten apuvälineiden mukaan luontoon ottamisen. Eri elementtejä yhdistelmällä vain taivas on rajana kulloinkin opettavan asian esittämiseen, sisäistämiseen ja soveltamiseen.

Vaikka ulkona oppiminen korostaa luonnon kunnioittamista, ei sillä suinkaan tarkoiteta vain luontoon liittyviä oppiaineita. Luonnossa on mahdollista opettaa vaikka minkälaisia oppimiskokonaisuuksia eikä ole sidottua ympäristöön. Ulko-opetus estää ihmiselle luontaisen luontoyhteyden menettämistä ja taistelee liikkumattomuutta ja lyhytjänteisyyttä vastaan. Ulkona oppiminen motivoi ja vaikuttaa näin positiivisesti koulumenestykseen. 

Toimintavinkkejä ulkona oppimiseen

Opettajat, ohjaajat, kouluttajat tai lasten vanhemmat löytävät netistä monenkirjavan tietopankin eri tehtävistä, joita oppilaille voi tarjota. Esimeriksi Unelmien veneet -harjoitus yhdistää tieteen, taiteen ja sosiaaliset taidot samaan pakettiin. Tavoitteena on rakentaa veneitä eri materiaaleista ja selvittää, mitkä materiaalit uppoavat ja miksi näin käy. 

Aktiviteetin on helppo valmistautua keräämällä erilaisia luonnonmateriaaleja tai lähettää oppilaat materiaalien hankintaretkelle itse. Jos lähellä on puro tai muu virtaava vedenlähde, päästään veneitä testaamaan pesuvatia jännittävämmässä ympäristössä ja kisata voittavasta veneestä. Tehtävään voidaan lisätä veneiden liikkeelle laskun yhteydessä lausutut toivotukset, värssyt tai muita luovuutta, puheviestintää ja ilmaisukykyä parantavia harjoituksia. 

Tehtävä voi myös toimia aasinsiltana muiden maiden tavoista ja kulttuureista keskustelemiseen. Esimerkiksi Intiassa veden varaan lasketaan kukilla ja kynttilöillä koristeltuja koreja – he tekevät niin miksi? Muita ideoita tarjoavat erilaiset eri kielillä olevat lajikortit, etsi ja lyödä -pelit, bingot, askartelutarvikkeet, suurennuslasit ja mittausvälineet. Äidinkieltä ja historiaa voidaan opettaa keksimällä ja tai muistelemalla ympäristössä erilaisia tarinoita.

3 nopeaa askelta ulko-opetukseen: suunnittele, valmistaudu ja varmista

Hyvin suunniteltu on aina puoliksi tehty ja sama sääntö pätee ulkoluokka-päivää suunnitellessakin. Ohjaajalla on hyvä olla hihassaan muutama eri aktiviteetti, joita voidaan ajan ja sään antamissa puitteissa helposti vaihdella. Ulkona oppimista on vaikea kellottaa, mutta tyhjänpanttina olosta ei pidä kukaan. Siksi enempi on parempi.

Oppilaita on valmistettava ulkona oppimispäivään siten, että jokaisella on tilanteeseen sopiva vaatetus. Reppuihin kannattaa sujauttaa istuinalusta ja välttämättömimmät vaihtovaatteet, oma juomapullo ja pientä evästä. Kylläiset lapset jaksavat paremmin kuin pikkunälän riivaamat oppilaat.

Ohjaajan on tehtävä päivän oppimisympäristön riskikartoitus ennen oppilaiden mukaan ottamista ja huolehtia, että matkassa ensiapulaukku ja puhelin akku täyteen ladattuna. Myös käsien pesumahdollisuutta ja vessan käyttöä on hyvä miettiä. 

Mukana kannettavaa tavaraa ei kuitenkaan kannata kerätä liikaa, vaan vaihtaa paikkaa paremmin ulkona oppimiseen sopivaksi. Ulkoiluhetken ei tarvitse kestää koko koulupäivää, sillä hyödyt saavutetaan ja jo tunnin kahden ulkona oleskelulla. 

Julkaistu
Kategoria(t): fi